Zuhause

de

Home

en

Familie

de

Family

en

Garten

de

Garden

en

Zimmer

de

Room

en

Reparatur

de

Repair

en

Hilfsverb

de

Auxiliary verb

en


Verben

de

Verbs

en

fragen

de

to ask

en

eine Frage stellen (fragen)

de

to ask a question

en

loben

de

to praise

en

sein

de

to be

en

(etwas) markieren

de

to mark (something)

en

eine Frage beantworten

de

to answer a question

en

Liebst du mich?

de

Do you love me?

en

zeichnen

de

to draw

en

schmecken

de

to taste

en


essen

de

to eat

en

riechen

de

to smell

en

Verben werden in Deutsch immer kleingeschrieben.

de

Verbs are always lowercase in German.

en

Es gibt fünf grundlegende Satzstrukturen in der englischen Sprache.

de

There are five basic sentence structures in the English language.

en

wollen

de

to wish

en

leben

de

to live

en

denken

de

to think

en

träumen

de

to dream

en

erzählen

de

to tell

en

zählen

de

to count

en


arbeiten

de

to work

en

finden

de

to find

en

suchen

de

to search

en

brauchen

de

to need

en

fűhlen

de

to feel

en

öffnen

de

to open

en

verlassen, lassen

de

to leave

en

rechnen

de

to calculate

en

zeigen

de

to show

en

bedeuten

de

to mean

en


einkreisen

de

to encircle

en

halten

de

to keep

en

lesen

de

to read

en

lassen

de

to let

en

lachen

de

to laught

en

lächeln

de

to smile

en

helfen

de

to help

en

ankreuzen

de

to mark with a cross

en

turnen

de

to do gymnastics

en

konstruieren

de

to construct

en


Auto fahren

de

to drive

en

lecken

de

to lick

en

fallen

de

to fall

en

bewegen

de

to move

en

bringen

de

to bring

en

legen

de

to lay

en

sitzen

de

to sit

en

hinlegen

de

to lay down

en

stehen

de

to stand

en

verlieren

de

to lose

en


lügen

de

to lie

en

zahlen, bezahlen

de

to pay

en

kämpfen

de

to fight

en

treffen

de

to meet

en

sich wiedertreffen

de

to meet again

en

sich mit jemandem treffen

de

to meet with somebody

en

zusammentreffen

de

to meet (together)

en

ändern

de

to change

en

weiter, fortsetzen

de

to continue

en

machen

de

to make

en


jemanden abholen

de

to pick someone up

en

jemanden danken

de

to thank someone

en

trinken

de

to drink

en

Ich liebe Dich

de

I love you

en

lieben

de

to love

en

singen

de

to sing

en

gern haben, mögen

de

to like

en

lernen

de

to learn

en

gehen

de

to go

en

schlafen

de

to sleep

en


anrufen

de

to call (by phone)

en

lehren

de

to teach

en

ankommen

de

to arrive

en

können

de

to can

en

warten

de

to wait

en

hoffen

de

to hope

en

haben

de

to have

en

hassen

de

to hate

en

suchen

de

to search

en

gewinnen

de

to win

en


beginnen

de

to begin

en

füllen

de

to fill

en

starten

de

to start

en

erinnern

de

to remember

en

verstehen

de

to understand

en

entscheiden

de

to decide

en

wissen

de

to know

en

Ich weiß. Du weißt. Er Sie Es weiß. Wir wissen. Ihr wisst. Sie wissen.

de

I know. You know. He She It knows. We know. You know. They know.

en

glauben

de

to believe

en

drücken

de

to press

en


anklopfen, an die Tür klopfen

de

to knock on the door

en

staubsaugen

de

to hoover, to vacuum

en

antworten

de

to answer

en

werden

de

to become

en

vergleichen

de

to compare

en

sagen

de

to say

en

flüstern

de

to whisper

en

behandeln

de

to treat someone / something, to handle something

en

bleiben

de

to stay

en

besuchen

de

to visit

en


geben

de

to give

en

berühren

de

to touch

en

schreiben

de

to write

en

fragen

de

to ask

en

benutzen

de

to use

en

hören

de

to hear

en

zuhören

de

to listen

en

beenden

de

to finish

en

ausruhen

de

to rest, to relaxe

en

tanzen

de

to dance

en


ziehen

de

stretch

en

verkaufen

de

to sell

en


// here

Customize

Invert All
Invert All
Site Map
Site Map
Click
Hover
Reset
Reset
BG Image
BG Image
Gradient
Gradient
Border
Border
Flags
Flags
BG Color
BG Color
Shadow
Shadow
Image
Image
Menu
Menu
Side
Side

Contact

Impressum

Downloads

Credits

paypal.me/big5eu
Groups12