Zuhause

de

Home

en

Familie

de

Family

en

Garten

de

Garden

en

Zimmer

de

Room

en

Reparatur

de

Repair

en

Hilfsverb

de

Auxiliary verb

en


Verben

de

Verbs

en

zusammentreffen

de

to meet (together)

en

zusammen sitzen

de

to sit together

en

zuhören

de

to listen

en

ziehen, dehnen

de

stretch

en

zeigen

de

to show

en

zeichnen

de

to draw

en

zahlen, bezahlen

de

to pay

en

zählen

de

to count

en

wollen

de

to wish

en


wissen

de

to know

en

wischen

de

to wipe

en

werfen, schmeißen

de

to throw

en

werden

de

to become

en

weiter, fortsetzen

de

to continue

en

waschen

de

to wash

en

warten

de

to wait

en

verstehen

de

to understand

en

verlieren

de

to lose

en

verlassen, lassen

de

to leave

en


verkaufen

de

to sell

en

vergleichen

de

to compare

en

Verben werden in Deutsch immer kleingeschrieben.

de

Verbs are always lowercase in German.

en

turnen

de

to do gymnastics

en

trinken

de

to drink

en

trinken

de

to drink

en

treffen

de

to meet

en

träumen

de

to dream

en

tanzen

de

to dance

en

suchen

de

to search

en


suchen

de

to search

en

stehen

de

to stand

en

staubsaugen

de

to hoover, to vacuum

en

starten

de

to start

en

springen

de

to jump

en

sitzen

de

to sit

en

singen

de

to sing

en

sich wiedertreffen

de

to meet again

en

sich mit jemandem treffen

de

to meet with somebody

en

sich ändern

de

to change yourself

en


sein

de

to be

en

segeln

de

to sail

en

schreiben

de

to write

en

schmecken

de

to taste

en

schlafen

de

to sleep

en

sagen

de

to say

en

riechen

de

to smell

en

rennen

de

to run

en

reiten, fahren

de

to ride

en

rechnen

de

to calculate

en


rasieren

de

to shave

en

pünktlich sein

de

be punctual

en

prüfen, untersuchen, überprüfen

de

to examine

en

öffnen

de

to open

en

nähen, schneidern

de

to sew

en

machen

de

to make

en

lügen

de

to lie (about someone/something)

en

loben

de

to praise

en

liegen

de

to lie (down)

en

Liebst du mich?

de

Do you love me?

en


lieben

de

to love

en

lesen

de

to read

en

lesen

de

to read

en

lernen

de

to learn

en

lehren

de

to teach

en

legen

de

to lay

en

lecken

de

to lick

en

leben

de

to live

en

lassen

de

to let

en

lachen

de

to laught

en


lächeln

de

to smile

en

konstruieren

de

to construct

en

können

de

to can

en

kämpfen

de

to fight

en

kämmen

de

to comb

en

jemanden danken

de

to thank someone

en

jemanden abholen

de

to pick someone up

en

Ich weiß. Du weißt. Er Sie Es weiß. Wir wissen. Ihr wisst. Sie wissen.

de

I know. You know. He She It knows. We know. You know. They know.

en

Ich liebe Dich

de

I love you

en

hören, zuhören, lauschen

de

to listen

en


hören

de

to hear

en

hoffen

de

to hope

en

hinlegen

de

to lay down

en

helfen

de

to help

en

hassen

de

to hate

en

halten

de

to keep

en

haben

de

to have

en

glauben

de

to believe

en

gewinnen

de

to win

en

gern haben, mögen

de

to like

en


gehen

de

to go

en

geben

de

to give

en

füllen

de

to fill

en

fűhlen

de

to feel

en

fragen

de

to ask

en

fragen

de

to ask

en

flüstern

de

to whisper

en

fliegen

de

to fly

en

finden

de

to find

en

fallen

de

to fall

en


fallen

de

to fall

en

fahren

de

to drive

en

etwas ändern

de

to change something

en

essen

de

to eat

en

Es gibt fünf grundlegende Satzstrukturen in der englischen Sprache.

de

There are five basic sentence structures in the English language.

en

erzählen

de

to tell

en

erinnern

de

to remember

en

entscheiden

de

to decide

en

einkreisen

de

to encircle

en

eine Frage stellen (fragen)

de

to ask a question

en


eine Frage beantworten

de

to answer a question

en

drücken

de

to press

en

denken

de

to think

en

bringen

de

to bring

en

brauchen

de

to need

en

bleiben

de

to stay

en

bewegen

de

to move

en

besuchen

de

to visit

en

berühren

de

to touch

en

beobachten, sehen, ansehen

de

to watch

en


benutzen

de

to use

en

behandeln

de

to treat someone / something, to handle something

en

beginnen

de

to begin

en

beenden

de

to finish

en

bedeuten

de

to mean

en

Auto fahren

de

to drive a car

en

ausruhen

de

to rest, to relaxe

en

arbeiten

de

to work

en

antworten

de

to answer

en

anrufen

de

to call (by phone)

en


ankreuzen

de

to mark with a cross

en

ankommen

de

to arrive

en

anklopfen, an die Tür klopfen

de

to knock on the door

en

anfangen - beenden

de

start - finish

en

(etwas) markieren

de

to mark (something)

en


// here

Customize

Invert All
Invert All
Site Map
Site Map
Click
Hover
Reset
Reset
BG Image
BG Image
Gradient
Gradient
Border
Border
Flags
Flags
BG Color
BG Color
Shadow
Shadow
Image
Image
Menu
Menu
Side
Side

Contact

Impressum

Downloads

Credits

paypal.me/big5eu
Groups14