σπίτι

el

Home

en

Οικογένεια

el

Family

en

κηπουρική

el

Garden

en

δωμάτιο

el

Room

en

επισκευή

el

Repair

en

ρήμα

el

Verbs

en

ώρα

el

Time

en

1-100

el

1-100

en

χρώμα

el

Color

en

επίθετο

el

Adjective

en

προφορά

el

Pronunciation of Polish

en

ABC

el

ABC

en


Βασικά

el

Basics

en

τουλάχιστον 5 λεπτά την ημέρα

el

at least 5 minutes a day

en

Γεια σας

el

Hello

en

Καλημέρα

el

Good day!

en

καλωσόρισμα

el

welcome

en

Βοήθεια

el

Help

en

Το όνομά μου είναι ...

el

My name is ...

en

Ποιο είναι το όνομά σας;

el

What is your name ?

en

Αντίο

el

Bye - see you again

en

και

el

yes

en


όχι

el

no

en

Θα ήθελα να ...

el

I would like ... please

en

ευχαριστώ

el

Thank you, Sir

en

ευχαριστώ

el

Thank you

en

παρακαλώ

el

You're welcome or please

en

δικαιολογία

el

Excuse me , sorry

en

πώς παρακαλώ; (Αίτημα για επανάληψη)

el

pardon? (Request for repetition)

en

Σας ευχαριστώ πολύ

el

Thank You very much

en

Οι πιο σημαντικές λέξεις

el

The most important words

en

εισαγωγή

el

Entrance

en


αυτή είναι η αγαπημένη μου απάντηση!

el

that's my favorite answer!

en

Καλή όρεξη

el

Enjoy your Meal

en

Καληνύχτα

el

Good night

en

Να κοιμάστε καλά

el

Sleep well

en

πόσο;

el

how much, how many

en

τις διακοπές

el

the holidays

en

το νομοσχέδιο, παρακαλώ

el

Check or bill, please

en

το νερό

el

water

en

δεξιά

el

right

en

ευθεία

el

straight

en


αριστερά

el

left

en

μαζί

el

together

en

παρακαλώ μου δείξτε αυτό

el

Please show me that

en

πάντα - ποτέ

el

always - never

en

ρωτήστε - απάντηση

el

to ask - to answer

en

εχθές

el

yesterday

en

σήμερα

el

today

en

αύριο

el

tomorrow

en

Καλημέρα

el

Good Morning

en

Αυτό είναι πολύ ωραίο από εσάς.

el

That's very kind of you.

en


Αυτό είναι πολύ ωραίο από εσάς.

el

That is very nice of you.

en

Είναι πολύ σημαντικό για μένα.

el

It is very important to me.

en

τώρα

el

now

en

αργότερα

el

later

en

όχι, νιμάλ

el

never, not for a moment

en

αργά

el

late

en

Πότε;

el

When ?

en

όπου (ópou) ?

el

Where ?

en

Πόσο συχνά;

el

How often ?

en

Από πότε;

el

Since when ?

en


Ποιος;

el

Who ?

en

ήδη - όχι ακόμα

el

already - not yet

en

απαντήσεις - ρωτήστε

el

to answer - to ask

en

Εγώ ο ίδιος mir βρέθηκε

el

I'm sorry

en

Ποιο είναι το όνομά σας;

el

What s your name ?

en

Το όνομά μου είναι ...

el

My name is ...

en

Τι μέρα είναι σήμερα

el

What day is it today?

en

Απρίλιος - 04

el

April - 04

en

Αύγουστος - 08

el

August - 08

en

Δεκέμβριος - 12

el

December - 12

en


το καλοκαίρι

el

summer

en

το χειμώνα

el

winter

en

τον αριθμό του σπιτιού

el

house number

en

την ημερομηνία γέννησης

el

date of birth

en

κλήση

el

to call

en

χρήση

el

to use

en

Αυτό είναι σωστό.

el

That's right.

en

Αυτό είναι λάθος.

el

That's wrong.

en


// here

Customize

Invert All
Invert All
Site Map
Site Map
Click
Hover
Reset
Reset
BG Image
BG Image
Gradient
Gradient
Border
Border
Flags
Flags
BG Color
BG Color
Shadow
Shadow
Image
Image
Menu
Menu
Side
Side

Contact

Impressum

Downloads

Credits

paypal.me/big5eu
Groups7