σπίτι

el

Home

en

Οικογένεια

el

Family

en

κηπουρική

el

Garden

en

δωμάτιο

el

Room

en

επισκευή

el

Repair

en

ρήμα

el

Verbs

en

ώρα

el

Time

en

1-100

el

1-100

en

χρώμα

el

Color

en

1-100

el

1-100

en

1-100

el

1-100

en

επίθετο

el

Adjective

en

ABC

el

ABC

en


Βασικά

el

Basics

en

Γεια σας

el

Hello

en

Καλημέρα

el

Good day

en

Αντίο

el

Goodbye

en

Αντίο

el

Bye - see you again

en

Καλησπέρα!

el

Good evening

en

Καλημέρα

el

Good Morning

en

πολύ καλά

el

very good

en

και

el

yes

en

όχι

el

no

en


Τι κοστίζει ...;

el

How much is it ... ?

en

ευχαριστώ

el

Thank you, Sir

en

ευχαριστώ

el

Thank you

en

παρακαλώ

el

You're welcome or please

en

δικαιολογία

el

Excuse me , sorry

en

πώς παρακαλώ; (Αίτημα για επανάληψη)

el

pardon? (Request for repetition)

en

Σας ευχαριστώ πολύ

el

Thank You very much

en

Ένα θερμό καλωσόρισμα

el

warm welcome

en

Καλή όρεξη

el

Enjoy your Meal

en

τώρα

el

now

en


Καταλαβαίνω

el

I understand

en

Δεν το καταλαβαίνω

el

I do not understand (that)

en

τουλάχιστον 5 λεπτά την ημέρα

el

at least 5 minutes a day

en

το λεξιλόγιο εκμάθησης είναι διασκεδαστικό με το big5.eu

el

That's how learning vocabulary is fun with big5.eu

en

καλωσόρισμα

el

welcome

en

ρωτήστε μια ερώτηση

el

to ask a question

en

Βοήθεια

el

Help

en

τουαλέτα, τουαλέτες

el

toilet, toilets

en

Πού είναι οι τουαλέτες;

el

Where are the toiletts

en

Το όνομά μου είναι ...

el

My name is ...

en


Ποιο είναι το όνομά σας;

el

What is your name ?

en

Θα ήθελα να ...

el

I would like ... please

en

εχθές

el

yesterday

en

σήμερα

el

today

en

αύριο

el

tomorrow

en

0 - μηδέν

el

0 - nil , zero

en

1 - ένα

el

1 - one

en

2 - δύο

el

2 - two

en

3 - τρία

el

3 - three

en

4 - τέσσερα

el

4 - four

en


5 - πέντε

el

5 - five

en

6 - έξι

el

6 - six

en

7 - επτά

el

7 - seven

en

8 - οκτώ

el

8 - eight

en

9 - εννέα

el

9 - nine

en

10 - δέκα

el

10 - ten

en

11 - έντεκα

el

11 - eleven

en

12 - δώδεκα

el

12 - twelve

en

13 - δεκατρείς

el

13 - thirteen

en

14 - δεκατέσσερα

el

14 - fourteen

en


15 - δεκαπέντε

el

15 - fifteen

en

16 - δεκαέξι

el

16 - sixteen

en

17 - δεκαεπτά

el

17 - seventeen

en

18 - δεκαοκτώ

el

18 - eighteen

en

19 - δεκαεννέα

el

19 - nineteen

en

20 - είκοσι

el

20 - twenty

en

Οι πιο σημαντικές λέξεις

el

The most important words

en

εισαγωγή

el

Entrance

en

παραγωγή

el

Exit

en

βρείτε 5 λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να μάθετε αυτή τη γλώσσα πριν ασκήσετε λεξιλόγιο

el

Find 5 reasons why you should learn this language before practicing vocabulary

en


Ποια είναι η λεγόμενη μικρή μαγική λέξη; - Παρακαλώ!

el

What's the magic word? — Please!

en

Δευτέρα () (1/7)

el

Monday (mon) 1/7

en

Τρίτη () 2/7

el

Tuesday (tue) 2/7

en

Τετάρτη () 3/7

el

Wednesday (wed) 3/7

en

Πέμπτη () 4/7

el

Thursday (thu) 4/7

en

Παρασκευή () 5/7

el

Friday (fri) 5/7

en

Σάββατο () 6/7

el

Saturday (sat) 6/7

en

Κυριακή () 7/7

el

Sunday (sun) 7/7

en

Επαναλάβετε 5 έως 25 λέξεις την ημέρα ή μάθετε νέα σε τακτική βάση

el

regularly repeat 5 to 25 words per day or learn some new

en

Παρακαλώ γράψτε αυτό κάτω

el

Please write this down

en


Παρακαλούμε να το επαναλάβετε

el

Please repeat that

en

τακτικά 5 έως 25 λέξεις την ημέρα

el

regularly 5 to 25 words per day

en

Μια στιγμή, παρακαλώ

el

one moment please

en

Καληνύχτα

el

Good night

en

Να κοιμάστε καλά

el

Sleep well

en

πόσο;

el

how much, how many

en

Γιατί;

el

for what, why, what for

en

τις διακοπές

el

the holidays

en

το νομοσχέδιο, παρακαλώ

el

Check or bill, please

en

το χαιρετισμό

el

greeting, welcoming

en


το νερό

el

water

en

Είστε έτοιμοι να περάσετε 5 με 25 λεπτά στη γλώσσα κάθε μέρα;

el

Are you willing to invest 5 to 25 minutes each day for the language?

en

δεξιά

el

right

en

ευθεία

el

straight

en

αριστερά

el

left

en

μαζί

el

together

en

παρακαλώ μου δείξτε αυτό

el

Please show me that

en

πάντα - ποτέ

el

always - never

en

ρωτήστε - απάντηση

el

to ask - to answer

en

Πόσα τσιγάρα καπνίζετε ανά ημέρα;

el

How many cigarettes do you smoke a day?

en


Πόσα τσιγάρα καπνίζετε ανά ημέρα;

el

Approximately how many cigarettes do you smoke a day?

en

αυτή είναι η αγαπημένη μου απάντηση!

el

that's my favorite answer!

en

κλειστό - ανοιχτό

el

closed - open

en

Τι ώρα είναι

el

What time is it?

en

ο μη καπνιστής - (ένα άτομο που δεν καπνίζει)

el

nonsmoker

en

Ευχαριστώ, αυτό είναι πολύ καλός από εσάς

el

Thanks, that's very nice of you

en

η χειραψία

el

handshake

en

Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας.

el

I am very grateful for your help.

en

με αυτόν τον τρόπο

el

in this way

en

νωρίς το πρωί

el

early in the morning

en


αργά το βράδυ

el

late night

en

Αυτό είναι πολύ ωραίο από εσάς.

el

That's very kind of you.

en

Αυτό είναι πολύ ωραίο από εσάς.

el

That is very nice of you.

en

Είναι πολύ σημαντικό για μένα.

el

It is very important to me.

en

αργότερα

el

later

en

όχι, νιμάλ

el

never, not for a moment

en

αργά

el

late

en

Πότε;

el

When ?

en

όπου (ópou) ?

el

Where ?

en

Πόσο συχνά;

el

How often ?

en


Από πότε;

el

Since when ?

en

Ποιος;

el

Who ?

en

ήδη - όχι ακόμα

el

already - not yet

en

απαντήσεις - ρωτήστε

el

to answer - to ask

en

η απάντηση - η ερώτηση

el

Answer - Question

en

Εγώ ο ίδιος mir βρέθηκε

el

I'm sorry

en

Ενήλικας - παιδί

el

adult - child

en

Θα σας δούμε αργότερα

el

See you later

en

Τα λέμε σύντομα

el

See you soon

en

Λίγο πιο αργά παρακαλώ

el

a little slower , please

en


Πώς γράφετε αυτό;

el

how do you write that ?

en

Ποιο είναι το όνομά σας;

el

What s your name ?

en

Το όνομά μου είναι ...

el

My name is ...

en

Είναι ωραίο να σας γνωρίσω

el

nice to meet you

en

Τι μέρα είναι σήμερα

el

What day is it today?

en

Πού είναι ... ;

el

Where is ...

en

Ιανουάριος - 01

el

January - 01

en

Φεβρουάριος - 02

el

February - 02

en

Μάρτιος - 03

el

March - 03

en

Απρίλιος - 04

el

April - 04

en


Μάιος - 05

el

May - 05

en

Ιούνιος - 06

el

June - 06

en

Ιούλιος - 07

el

July - 07

en

Αύγουστος - 08

el

August - 08

en

Σεπτέμβριος - 09

el

September - 09

en

Οκτώβριος - 10

el

October - 10

en

Νοέμβριος - 11

el

November - 11

en

Δεκέμβριος - 12

el

December - 12

en

Τι ώρα είναι;

el

What time is it?

en

την άνοιξη

el

spring

en


το καλοκαίρι

el

summer

en

την πτώση

el

autumn

en

το χειμώνα

el

winter

en

την εποχή

el

season

en

τις εποχές

el

seasons

en

Από πού προέρχεσαι;

el

Where are you from? Sir

en

τη διεύθυνση

el

address

en

το δρόμο, τον τρόπο

el

street, way

en

τον αριθμό του σπιτιού

el

house number

en

την πόλη / τον τόπο

el

city / place

en


τη χώρα

el

country

en

την ημερομηνία γέννησης

el

date of birth

en

πείτε

el

to tell

en

ζητώ

el

to ask

en

προσπαθώ

el

to try

en

να βρει, να ψάξει

el

to find , to search

en

να πω μια ιστορία

el

to tell a story

en

να πάρω

el

to get

en

να δοκιμάσετε κάτι άλλο

el

to try something else

en

να βρω

el

to find

en


να πω κάτι νέο

el

to tell something new

en

να δοκιμάσετε κάτι νέο

el

to try something new

en

κλήση

el

to call

en

να ζεις

el

to live

en

μακιγιάζ

el

to make

en

κινήσει

el

to go

en

χρήση

el

to use

en

φάω

el

to eat

en

νομίζω

el

think

en

έλα

el

to come

en


να έχει

el

to have

en

να κάνω

el

to do

en

πείτε

el

to say

en

να γνωρίζεις

el

to know

en

βλέπω

el

to see

en

παιχνίδι

el

to play

en

δίνουν

el

to give

en

λαμβάνουν

el

to take

en

να κάνω κάτι

el

to do something

en

θέλω

el

want

en


περίπου

el

approximately

en

ξέρω

el

I know

en

Δεν ξέρω

el

I don´t know

en

30 - τριάντα

el

30 - thirty

en

40 - σαράντα

el

40 - forty

en

50 - πενήντα

el

50 - fifty

en

60 - εξήντα

el

60 - sixty

en

70 - εβδομήντα

el

70 - seventy

en

80 - ογδόντα

el

80 - eighty

en

90 - ενενήντα

el

90 - ninety

en


100 - εκατό

el

100 - one hundred

en

80 - ογδόντα

el

80 - eighty

en

85 - ογδόντα πέντε

el

85 - eighty five

en

90 - ενενήντα

el

90 - ninety

en

την πρώτη πρόταση

el

the first sentence

en

το δεύτερο όνομα

el

the second name

en

την τρίτη ήπειρο

el

the third continent

en

τον τέταρτο μήνα

el

the fourth month

en

την πέμπτη επέτειο του γάμου

el

the fifth wedding anniversary

en

τον έκτο βασιλιά

el

the sixth king

en


τον έβδομο πίνακα

el

the seventh table

en

ο όγδοος πελάτης

el

the eighth customer

en

την ένατη πτώση

el

the ninth drop

en

δέκατη θέση

el

the tenth place

en

τον ενδέκατο παίκτη

el

the eleventh player

en

τη δωδέκατη ημέρα

el

the twelfth day

en

το δέκατο τρίτο φιλί

el

the thirteenth kiss

en

το δέκατο τέταρτο βολή

el

the fourteenth shot

en

Φεβρουάριο του δέκατου πέμπτου

el

the fifteenth February

en

τη δέκατη έκτη Σεπτεμβρίου

el

the sixteenth of september

en


το δέκατο ένατο γενέθλιο

el

the eighteenth birthday

en

τον εικοστό υπάλληλο

el

the twentieth servant

en

Αυτό είναι σωστό.

el

That's right.

en

Αυτό είναι λάθος.

el

That's wrong.

en

μπορείς να το πάρεις

el

you can get it

en

μπορείτε να το πάρετε, αν το θέλετε πραγματικά

el

you can get it , if you really want it

en

καλό <-> κακό

el

good <-> bad

en


// here

Customize

Invert All
Invert All
Site Map
Site Map
Click
Hover
Reset
Reset
BG Image
BG Image
Gradient
Gradient
Border
Border
Flags
Flags
BG Color
BG Color
Shadow
Shadow
Image
Image
Menu
Menu
Side
Side

Contact

Impressum

Downloads

Donate

paypal.me/big5eu
Groups22