σπίτι

el

Home

en

Οικογένεια

el

Family

en

κηπουρική

el

Garden

en

δωμάτιο

el

Room

en

επισκευή

el

Repair

en

ημέρα

el

Day

en

μήνας

el

Month

en

εργάσιμες

el

Weekdays

en

αργία

el

Holiday

en

εποχή

el

Season

en


ώρα

el

Time

en

ώρα

el

hour

en

μισή ώρα

el

half-hour

en

λεπτό

el

minute

en

δεύτερος

el

second

en

χρόνος

el

time

en

Δεκέμβριος - 12/12

el

December - 12/12

en


// here

Customize

Invert All
Invert All
Site Map
Site Map
Click
Hover
Reset
Reset
BG Image
BG Image
Gradient
Gradient
Border
Border
Flags
Flags
BG Color
BG Color
Shadow
Shadow
Image
Image
Menu
Menu
Side
Side

Contact

Impressum

Downloads

Donate

paypal.me/big5eu
Groups1