Λονδίνο (Londíno)

el

Lontoo

fi

τράπεζες

el

Pankit

fi

χρώματα

el

Värit

fi

ιστορία

el

Sadut

fi

τρόφιμα

el

Elintarvikkeet

fi

χρυσός

el

Kulta

fi

νομισματοκοπεία

el

Mints

fi

άνθρωποι

el

Ihmiset

fi

Μέρη

el

Paikat

fi

φυτά

el

Kasvit

fi

τιμές

el

Hinnat

fi

Ρήσεις

el

Sanonnat

fi

πράγματα

el

Asiat

fi

σοφίες

el

Viisauksia

fi

Αφρική

el

Afrikka

fi

Αμερική

el

Amerikka

fi

Αυστραλία

el

Australia

fi

Ευρώπη

el

Eurooppa

fi

ζώο

el

eläin

fi

χρυσός

el

Kulta

fi

άνθρωποι

el

Ihmiset

fi

Μέρη

el

Paikat

fi

πράγματα

el

Asiat

fi


σοφίες

el

Viisauksia

fi