Λονδίνο (Londíno)

el

Londres

fr

τράπεζες

el

Banques

fr

χρώματα

el

Couleurs

fr

ιστορία

el

Conte

fr

τρόφιμα

el

Foods

fr

χρυσός

el

Or

fr

νομισματοκοπεία

el

Menthes

fr

άνθρωποι

el

Personnes

fr

Μέρη

el

Lieux

fr

φυτά

el

Plantes

fr

τιμές

el

Les Prix

fr

Ρήσεις

el

Énonciations

fr

πράγματα

el

Choses

fr

σοφίες

el

Sagesses

fr

Αφρική

el

Afrique

fr

Αμερική

el

Amérique

fr

Αυστραλία

el

Australie

fr

Ευρώπη

el

Europe

fr

ζώο

el

animal

fr

χρυσός

el

Or

fr

άνθρωποι

el

Personnes

fr

Μέρη

el

Lieux

fr

πράγματα

el

Choses

fr


σοφίες

el

Sagesses

fr