Λονδίνο (Londíno)

el

לונדון

he

τράπεζες

el

בנקים

he

χρώματα

el

צבעים

he

ιστορία

el

אגדות

he

τρόφιμα

el

מזונות

he

χρυσός

el

זהב

he

νομισματοκοπεία

el

סוכריות מנטה

he

άνθρωποι

el

אנשים

he

Μέρη

el

מקומות

he

φυτά

el

צמחים

he

τιμές

el

מחירים

he

Ρήσεις

el

פתגמים

he

πράγματα

el

דברים

he

σοφίες

el

חוכמות

he

Αφρική

el

אַפְרִיקָה

he

Αμερική

el

אמריקה

he

Αυστραλία

el

אוֹסטְרַלִיָה

he

Ευρώπη

el

אֵירוֹפָּה

he

ζώο

el

בעל חיים

he

χρυσός

el

זהב

he

άνθρωποι

el

אנשים

he

Μέρη

el

מקומות

he

πράγματα

el

דברים

he


σοφίες

el

חוכמות

he