Gold

de

Arany

hu

Zuhause

de

Otthon

hu

Kids

de

Gyerekek

hu

Reise

de

Utazási

hu

Hochzeiten

de

Esküvők

hu

Grundlagen

de

Alapjai

hu

Verben

de

Ige

hu

Hilfsverb

de

Kisegítő

hu

Friseur

de

Borbély

hu

Blume

de

Virág

hu

Katze

de

macska

hu

Hund

de

kutya

hu

Vogel

de

madár

hu

Tier

de

állat

hu

Farm

de

Farm

hu

Wald

de

Erdei

hu

Kleidung

de

Ruházat

hu

Küche

de

Konyha

hu

Imkerei

de

Méhészeti

hu

Möbel

de

bútor

hu

Familie

de

Család

hu

Tag

de

Nap

hu

Gemüse

de

Zöldség

hu

Obst

de

Gyümölcs

hu

Monat

de

Hónap

hu

Wochentage

de

Hétköznapok

hu

Zeit

de

Idő

hu

1-100

de

1-100

hu

Musik

de

Zene

hu

Auto

de

Autó

hu

Farbe

de

Szín

hu

Nation

de

Nation

hu

Körper

de

Test

hu

Lebensmittel

de

Élelmiszer

hu

Restaurant

de

Étterem

hu

Nummern

de

Szám

hu

Fussball

de

Labdarúgás

hu

Fahrrad

de

Kerékpár

hu

Gewürz

de

Fűszerezés

hu

Augenoptiker

de

Optikus

hu

Schach (chess)

de

Sakk (chess)

hu

Liebe

de

Ljubav

hu

Gefühl

de

Érzés

hu

Nichtrauchen

de

Nonsmoking

hu

Geld

de

Pénz

hu

Arzt

de

Orvos

hu

Baby

de

Csecsemő

hu

Backen

de

Süt

hu

Seniorenpflege

de

idősgondozás

hu

Wäscherei

de

Mosoda

hu

LKW

de

Kamion

hu

GabelStapler

de

villástargonca - forklift

hu

Elektroauto

de

Elektromos Autó

hu

Werkstatt

de

Műhely

hu

Werkzeug

de

Szerszám

hu

Medizin

de

Orvostudomány

hu

Krankenhaus

de

Kórház

hu

Hotel

de

Szálloda

hu

Herberge

de

Hostel

hu

Apotheke

de

Gyógyszertár

hu

Zahnarzt

de

Fogorvos

hu

Notfall

de

Vészhelyzet

hu

Polizei

de

Rendőrség

hu

Kinder

de

Gyerekek

hu

Unterkunft

de

Szállás

hu

PC - Personal Computer

de

PC

hu

Aktivitäten

de

Aktivitás

hu

Flugzeug

de

Repülőgép

hu

Flughafen

de

Repülőtér

hu

Kunst

de

Művészet

hu

Backpacking

de

Hátizsákkal

hu

Elefant

de

elefánt

hu

Bank

de

Bank

hu

Geburtstag

de

Születésnap

hu

Brettspiel

de

Társasjáték

hu

Bus

de

Busz

hu

Unternehmen

de

Üzleti

hu

Camping

de

Kemping

hu

Karten

de

Kártyák

hu

Schloss

de

Kastély

hu

Kino

de

Mozi

hu

Stadt

de

City

hu

Kontinent

de

Kontinens

hu

Kochen

de

Főzés

hu

Landschaft

de

Vidéki Táj

hu

Zoll

de

Vám

hu

Radfahren

de

Kerékpározás

hu

Speisen

de

Étkező

hu

Anfahrtsbeschreibung

de

Directions

hu

Drama

de

Dráma

hu

Zeichnung

de

Rajz

hu

Fahren

de

Vezetési

hu

Elektronik

de

Elektronika

hu

Botschaft

de

Nagykövetség

hu

Fischerei

de

Halászat

hu

Beerdigung

de

Temetés

hu

Galerie

de

Karzat

hu

Spiel

de

Játék

hu

Verwandtschafts- verhältnisse

de

Genealógia

hu

Geographie

de

Földrajz

hu

Waren

de

Áruk

hu

Feilschen

de

Civakodik

hu

AA

de

AA

hu

Wandern

de

Túrázás

hu

Per Anhalter

de

Autóstop

hu

Urlaub

de

Ünnep

hu

Hygiene

de

Higiénia

hu

Versicherung

de

Biztosítás

hu

London

de

London

hu

Einkaufszentrum

de

Sétálóutca

hu

Karte

de

Térkép

hu

Berg

de

Hegyi

hu

Museum

de

Múzeum

hu

Oper

de

Opera

hu

Draussen

de

Szabadtéri

hu

Malerei

de

Festés

hu

Park

de

Park

hu

Fotografie

de

Fényképezés

hu

Picknick

de

Piknik

hu

Post

de

Post Office

hu

Schule

de

Iskola

hu

Saison

de

Évad

hu

Sicherheit

de

Biztonság

hu

Verkauf

de

Eladási

hu

Service

de

Szolgáltatás

hu

Schuhe

de

Cipő

hu

Einkaufen

de

Bevásárlás

hu

Singen

de

Éneklés

hu

Handy

de

mobiltelefon

hu

Sport

de

Sport

hu

Schwimmen

de

Úszás

hu

Taxi

de

Taxi

hu

Tennis

de

Tenisz

hu

Theater

de

Színház

hu

Zug

de

Vonat

hu

Reise

de

Utazási

hu

Wasser

de

Víz

hu

Wetter

de

Időjárás

hu

Hochzeit

de

Esküvő

hu

Schreiben

de

Írás

hu

Banken

de

Banks

hu

Farben

de

Színek

hu

Gaumenfreuden

de

Foods

hu

Gold

de

Arany

hu

Münzen

de

Menta

hu

Personen

de

Emberek

hu

Örtlichkeiten

de

Helyek

hu

Pflanzen

de

Növények

hu

Pokale

de

Árak

hu

Redewendungen

de

Közmondások

hu

Dinge

de

Dolgok

hu

Weisheiten

de

Bölcsességek

hu

Hochzeiten

de

Esküvők

hu

Spielen

de

Játszik

hu

Mathe

de

Math

hu

Lesen

de

Olvas

hu

Lesen

de

Olvas

hu

Schreiben

de

Írás

hu

Kunst

de

Művészetek

hu

Addition

de

Kiegészítés

hu

Alphabet

de

Ábécé

hu

Malen

de

Festés

hu

Polterabend

de

Leánybúcsú

hu

Garten

de

Kertészkedés

hu

Afrika

de

Afrika

hu

Amerika

de

Amerikai

hu

Australien

de

Ausztrália

hu

Europa

de

Európa

hu

Feier

de

Ünneplés

hu

Partnerschaft

de

Társaság

hu

Gestaltung

de

Tervezés

hu

Accessoires

de

Kiegészítők

hu

Ehe

de

Előtt

hu

Zimmer

de

Szoba

hu

Badezimmer

de

Fürdőszoba

hu

Schlafzimmer

de

Hálószoba

hu

Wohnzimmer

de

Nappali

hu

Reparatur

de

Javítás

hu

Elektrik

de

Elektromos

hu

Adjektiv

de

Melléknév

hu

Bio

de

Bio

hu

Jehovas Zeugen

de

Jehova Tanúi

hu

Flüchtling

de

Menekült

hu

Friseur - Die Sätze

de

Borbély

hu

Deutschland

de

Németország

hu

Schulden

de

Tartozások

hu

Spanisch

de

Spanyol

hu

LKW Fragen

de

Kamion

hu

Ausprache des Polnischen

de

Kiejtés

hu

Dankbar

de

Hálás

hu

Gebäck

de

Cukrászsütemény

hu

Abfall

de

Hulladék

hu

Europa

de

Európa

hu

ABC

de

ABC

hu

Körperteile

de

Test

hu

Hebräisch

de

héber

hu

Bibel

de

Biblia

hu

Arabisch

de

Arabic

hu

1 - 10

de

1 - 10

hu

Danke

de

köszönöm

hu

1-100

de

1-100

hu

Tier

de

állat

hu

Zuhause

de

Otthon

hu

Lesen

de

Olvas

hu

1to100

de

1to100

hu

PC - Personal Computer

de

PC

hu

Fisch

de

Hal

hu


Customize

Invert All
Invert All
All Topics
Site Map
Hover
Click
Reset
Reset
BG Image
BG Image
Gradient
Gradient
Border
Border
Flags
Flags
BG Color
BG Color
Shadow
Shadow
Image
Image
Menü
Menü

Contact

Impressum

Downloads

Credits

E-mail

Password


Login