Λονδίνο (Londíno)

el

런던 (Reondeon)

ko

τράπεζες

el

은행

ko

χρώματα

el

그림 물감

ko

ιστορία

el

동화

ko

τρόφιμα

el

식품

ko

χρυσός

el

ko

νομισματοκοπεία

el

거액

ko

άνθρωποι

el

사람들

ko

Μέρη

el

장소

ko

φυτά

el

식물

ko

τιμές

el

상품

ko

Ρήσεις

el

말하기

ko

πράγματα

el

소지품

ko

σοφίες

el

지혜

ko

Αφρική

el

아프리카

ko

Αμερική

el

미국

ko

Αυστραλία

el

호주

ko

Ευρώπη

el

유럽

ko

ζώο

el

동물

ko

χρυσός

el

ko

άνθρωποι

el

사람들

ko

Μέρη

el

장소

ko

πράγματα

el

소지품

ko


σοφίες

el

지혜

ko