Λονδίνο (Londíno)

el

London

sv

τράπεζες

el

Banker

sv

χρώματα

el

Färger

sv

ιστορία

el

Sagor

sv

τρόφιμα

el

Matar

sv

χρυσός

el

Guld

sv

νομισματοκοπεία

el

Mints

sv

άνθρωποι

el

Människor

sv

Μέρη

el

Platser

sv

φυτά

el

Växter

sv

τιμές

el

Priser

sv

Ρήσεις

el

Sayings

sv

πράγματα

el

Saker

sv

σοφίες

el

Wisdoms

sv

Αφρική

el

Afrika

sv

Αμερική

el

Amerika

sv

Αυστραλία

el

Australien

sv

Ευρώπη

el

Europa

sv

ζώο

el

djur

sv

χρυσός

el

Guld

sv

άνθρωποι

el

Människor

sv

Μέρη

el

Platser

sv

πράγματα

el

Saker

sv


σοφίες

el

Wisdoms

sv