Λονδίνο (Londíno)

el

Лондон (London)

uk

τράπεζες

el

банки

uk

χρώματα

el

кольори

uk

ιστορία

el

казки

uk

τρόφιμα

el

продукти

uk

χρυσός

el

золото

uk

νομισματοκοπεία

el

Мінц

uk

άνθρωποι

el

люди

uk

Μέρη

el

місць

uk

φυτά

el

рослини

uk

τιμές

el

ціни

uk

Ρήσεις

el

висловлювання

uk

πράγματα

el

речі

uk

σοφίες

el

мудростей

uk

Αφρική

el

Африка

uk

Αμερική

el

Америка

uk

Αυστραλία

el

Австралія

uk

Ευρώπη

el

Europe

uk

ζώο

el

тварина

uk

χρυσός

el

золото

uk

άνθρωποι

el

люди

uk

Μέρη

el

місць

uk

πράγματα

el

речі

uk


σοφίες

el

мудростей

uk