Лондон

bg

London

vi

банки

bg

Ngân hàng

vi

цветове

bg

Màu sắc

vi

Приказки

bg

Truyện cổ tích

vi

храни

bg

Thực phẩm

vi

злато

bg

Vàng

vi

монетни дворове

bg

Mints

vi

хора

bg

Người

vi

места

bg

Địa điểm

vi

растение

bg

Cây cảnh

vi

премия

bg

Giải thưởng

vi

поговорки

bg

Sayings

vi

вещи

bg

Những điều

vi

мъдрости

bg

Trí tuệ

vi

Африка

bg

Châu phi

vi

Aмерикански

bg

Mỹ

vi

Австралия

bg

Úc

vi

Европа

bg

Âu Châu

vi

животно

bg

động vật

vi

злато

bg

Vàng

vi

хора

bg

Người

vi

места

bg

Địa điểm

vi

вещи

bg

Những điều

vi


мъдрости

bg

Trí tuệ

vi