London

en

London

vi

Banks

en

Ngân hàng

vi

Colors

en

Màu sắc

vi

Fairy Tales

en

Truyện cổ tích

vi

Foods

en

Thực phẩm

vi

Gold

en

Vàng

vi

Mints

en

Mints

vi

People

en

Người

vi

Places

en

Địa điểm

vi

Plants

en

Cây cảnh

vi

Prizes

en

Giải thưởng

vi

Sayings

en

Sayings

vi

Things

en

Những điều

vi

Wisdoms

en

Trí tuệ

vi

Africa

en

Châu phi

vi

America

en

Mỹ

vi

Australia

en

Úc

vi

Europe

en

Âu Châu

vi

animals

en

động vật

vi

Gold

en

Vàng

vi

People

en

Người

vi

Places

en

Địa điểm

vi

Things

en

Những điều

vi


Wisdoms

en

Trí tuệ

vi