Londyn

pl

London

vi

Banki

pl

Ngân hàng

vi

Kolory

pl

Màu sắc

vi

Fairy Tales

pl

Truyện cổ tích

vi

Pokarmy

pl

Thực phẩm

vi

Złoto

pl

Vàng

vi

Mennice

pl

Mints

vi

Ludzie

pl

Người

vi

Miejsca

pl

Địa điểm

vi

Rośliny

pl

Cây cảnh

vi

Ceny

pl

Giải thưởng

vi

Powiedzenia

pl

Sayings

vi

Restauracje

pl

Những điều

vi

Mądrości

pl

Trí tuệ

vi

Afryka

pl

Châu phi

vi

Ameryka

pl

Mỹ

vi

Australia

pl

Úc

vi

Europa

pl

Âu Châu

vi

zwierzę

pl

động vật

vi

Złoto

pl

Vàng

vi

Ludzie

pl

Người

vi

Miejsca

pl

Địa điểm

vi

Restauracje

pl

Những điều

vi


Mądrości

pl

Trí tuệ

vi