Londra

ro

London

vi

Bănci

ro

Ngân hàng

vi

Colorate

ro

Màu sắc

vi

Basme

ro

Truyện cổ tích

vi

Alimente

ro

Thực phẩm

vi

Aur

ro

Vàng

vi

Monetăriile

ro

Mints

vi

Oameni

ro

Người

vi

Locuri

ro

Địa điểm

vi

Plantele

ro

Cây cảnh

vi

Preturi

ro

Giải thưởng

vi

Proverbe

ro

Sayings

vi

Lucrurile

ro

Những điều

vi

Înțelepciune

ro

Trí tuệ

vi

Africa

ro

Châu phi

vi

America

ro

Mỹ

vi

Australia

ro

Úc

vi

Europa

ro

Âu Châu

vi

animal

ro

động vật

vi

Aur

ro

Vàng

vi

Oameni

ro

Người

vi

Locuri

ro

Địa điểm

vi

Lucrurile

ro

Những điều

vi


Înțelepciune

ro

Trí tuệ

vi