Londra

tr

London

vi

Bankalar

tr

Ngân hàng

vi

Renkler

tr

Màu sắc

vi

Masal

tr

Truyện cổ tích

vi

Gıdalar

tr

Thực phẩm

vi

Altın

tr

Vàng

vi

Darphane

tr

Mints

vi

Insanlar

tr

Người

vi

Yerler

tr

Địa điểm

vi

Bitkiler

tr

Cây cảnh

vi

Fiyatlar

tr

Giải thưởng

vi

Atasözü

tr

Sayings

vi

Işler

tr

Những điều

vi

Hikmetler

tr

Trí tuệ

vi

Afrika

tr

Châu phi

vi

Amerikan

tr

Mỹ

vi

Avustralya

tr

Úc

vi

Avrupa

tr

Âu Châu

vi

hayvan

tr

động vật

vi

Altın

tr

Vàng

vi

Insanlar

tr

Người

vi

Yerler

tr

Địa điểm

vi

Işler

tr

Những điều

vi


Hikmetler

tr

Trí tuệ

vi