Λονδίνο (Londíno)

el

伦敦 (Lúndūn)

zh

τράπεζες

el

银行

zh

χρώματα

el

颜色

zh

ιστορία

el

童话故事

zh

τρόφιμα

el

食品

zh

χρυσός

el

zh

νομισματοκοπεία

el

薄荷糖

zh

άνθρωποι

el

zh

Μέρη

el

地方

zh

φυτά

el

植物

zh

τιμές

el

价格

zh

Ρήσεις

el

熟语

zh

πράγματα

el

zh

σοφίες

el

智慧

zh

Αφρική

el

非洲

zh

Αμερική

el

美洲

zh

Αυστραλία

el

澳洲

zh

Ευρώπη

el

zh

ζώο

el

动物

zh

χρυσός

el

zh

άνθρωποι

el

zh

Μέρη

el

地方

zh

πράγματα

el

zh


σοφίες

el

智慧

zh