Schach (chess)

de

Chess (game)

en

Kinder

de

Kids

en

Kunst

de

Art

en

Elefant

de

Elephant

en

Geburtstag

de

Birthday

en

Brettspiel

de

Board Game

en

Karten

de

Cards

en

Zeichnung

de

Drawing

en

Spiel

de

Game

en

Schule

de

School

en

Schreiben

de

Writing

en

Spielen

de

Playing

en

Mathe

de

Math

en

Lesen

de

Reading

en

Lesen

de

Reading

en

Schreiben

de

Write

en

Kunst

de

Arts

en

Addition

de

Addition

en

Alphabet

de

Alphabet

en

Malen

de

Paint

en

Körperteile

de

Parts of the Body

en

1 - 10

de

1 - 10

en

Danke

de

Thanks

en

Lesen

de

Reading

en

Kinder

de

Kids

en

Mathe

de

Math

en

Lesen

de

Reading

en

Schreiben

de

Write

en

Kunst

de

Arts

en


Alphabet

de

Alphabet

en

Das deutsche Alphabet ist eine Variante des lateinischen Alphabets. Von diesem stammen die 26 Buchstaben A bis Z; hinzu kommen noch die Umlaute (Ä/ä, Ö/ö, Ü/ü) sowie das Eszett (ẞ/ß).

de

The German alphabet is a variant of the Latin alphabet. From this come the 26 letters A to Z; there are also the umlauts (Ä/ä, Ö/ö, Ü/ü) and the Eszett (ẞ/ß).

en

a

de

a

en

b - (be)

de

b

en

c - (ce)

de

c

en

d - (de)

de

d

en

e

de

e

en

f - (ef)

de

f

en

g - (ge)

de

g

en

h - (ha)

de

h

en


i

de

i

en

j - (jot)

de

j

en

k - (ka)

de

k

en

l - (el)

de

l

en

m - (em)

de

m

en

n - (en)

de

n

en

o

de

o

en

p - (pe)

de

p

en

q - (qu)

de

q

en

r - (er)

de

r

en


s - (es)

de

s

en

t - (te)

de

t

en

u

de

u

en

v - (vau)

de

v

en

w - (we)

de

w

en

x - (iks)

de

x

en

y - (ipsilon)

de

y

en

z - (zet)

de

z

en