Schach (chess)

de

Chess (game)

en

Kinder

de

Kids

en

Kunst

de

Art

en

Elefant

de

Elephant

en

Geburtstag

de

Birthday

en

Brettspiel

de

Board Game

en

Karten

de

Cards

en

Zeichnung

de

Drawing

en

Spiel

de

Game

en

Schule

de

School

en

Schreiben

de

Writing

en

Spielen

de

Playing

en

Mathe

de

Math

en

Lesen

de

Reading

en

Lesen

de

Reading

en

Schreiben

de

Write

en

Kunst

de

Arts

en

Addition

de

Addition

en

Alphabet

de

Alphabet

en

Malen

de

Paint

en

Körperteile

de

Parts of the Body

en

1 - 10

de

1 - 10

en

Danke

de

Thanks

en

Lesen

de

Reading

en

Kinder

de

Kids

en

Mathe

de

Math

en

Lesen

de

Reading

en

Schreiben

de

Write

en

Kunst

de

Arts

en

Elefant

de

Elephant

en

Schule

de

School

en

Körperteile

de

Parts of the Body

en

Danke

de

Thanks

en


Kinder

de

Kids

en

Mädchen

de

girl

en

Junge

de

boy

en

alle

de

all

en

und

de

and

en

Ball

de

ball

en

klein

de

small

en

Bett

de

bed

en

groß

de

big

en

Buch

de

book

en


Box

de

box

en

aber

de

but

en

kam

de

came

en

kann

de

can

en

Auto

de

car

en

Katze

de

cat

en

kommen

de

come

en

Kuh

de

cow

en

Papa

de

dad

en

Tag

de

day

en


Hund

de

dog

en

Fett

de

fat

en

für

de

for

en

Spaß

de

fun

en

gehen

de

go

en

gut

de

good

en

der Hut

de

the hat

en

er

de

he

en

sie

de

she

en

hier

de

here

en


ihm

de

him

en

seine

de

his

en

Zuhause

de

home

en

heiß

de

hot

en

ich

de

I

en

du

de

you

en

im

de

in

en

in

de

into

en

ist

de

is

en

es

de

it

en


seine

de

its

en

lassen

de

let

en

mögen

de

like

en

Schau

de

look

en