Schach (chess)

de

Chess (game)

en

Kinder

de

Kids

en

Kunst

de

Art

en

Elefant

de

Elephant

en

Geburtstag

de

Birthday

en

Brettspiel

de

Board Game

en

Karten

de

Cards

en

Zeichnung

de

Drawing

en

Spiel

de

Game

en

Schule

de

School

en

Schreiben

de

Writing

en

Spielen

de

Playing

en

Mathe

de

Math

en

Lesen

de

Reading

en

Lesen

de

Reading

en

Schreiben

de

Write

en

Kunst

de

Arts

en

Addition

de

Addition

en

Alphabet

de

Alphabet

en

Malen

de

Paint

en

Körperteile

de

Parts of the Body

en

1 - 10

de

1 - 10

en

Danke

de

Thanks

en

Lesen

de

Reading

en

Kinder

de

Kids

en

Mathe

de

Math

en

Lesen

de

Reading

en

Schreiben

de

Write

en

Kunst

de

Arts

en


Schule

de

School

en

der Tisch

de

desk

en

der Stuhl

de

chair

en

die Kreide

de

chalk

en

die Tafel

de

blackboard

en

der TafelSchwamm

de

sponge, eraser

en

das Klassenzimmer

de

classroom

en

die Turnhalle

de

gym

en

das Sprachlabor

de

languages laboratory

en

der Lehrer

de

teacher (male)

en


die Lehrerin

de

teacher (female)

en

der Schulhof

de

school yard

en

der Speisesaal

de

dining hall

en

der Stundenplan

de

timetable

en

die Cafeteria

de

cafeteria

en

die Schließfächer

de

lockers

en

das Schließfach

de

locker, lockbox

en

der Overhead-Projektor

de

overhead-projektor

en

die Toilletten

de

toilets

en

Darf ich auf die Toilette gehen ?

de

Can I go to the bathroom?

en


ein Stück Papier

de

sheet of paper

en

der SportPlatz

de

sports field

en

der Bleistift

de

pencil

en

der Füller

de

fountain pen

en

die Tintenpatrone

de

ink cartridge

en

die Werkstatt

de

workshop

en

der Hausmeister

de

caretaker

en

der Anspitzer

de

pencil sharpener

en

die Mensa

de

cafeteria,canteen

en

die Erdkunde

de

geography

en


die LandKarte

de

map

en

die Halle

de

hall

en

das Lehrerzimmer

de

staffroom

en

der Radiergummi

de

eraser

en

Englisch

de

english

en

der Projektor

de

projector

en

Mathe

de

mathematics

en

die Garderobe

de

wardrobe, coat rack

en

das Sekretariat

de

secretariat

en

die neueren Sprachen

de

modern languages

en


Französich

de

french

en

Spanisch

de

spanish

en

die Kantine

de

canteen

en

Italienisch

de

italian

en

Deutsch

de

german

en

Griechisch

de

greek

en

Lateinisch

de

latin

en

die Physik-wissenschaft

de

physical science

en

die Physik

de

physics

en

die Chemie

de

chemistry

en


die Garderobe

de

cloakroom

en

die Biologie

de

biologie

en

die Uhr

de

clock

en

die Technologie

de

technology

en

die Holzarbeit

de

woodwork

en

die Kunst

de

art

en

die Informatik

de

computing (it)

en

die Musik

de

music

en

die Geschichte

de

history

en

der Sport

de

physical education (pe)

en


der Religions-unterricht

de

religious education (re)

en

der Grundschul-lehrer

de

primary teacher (male)

en

die Grundschul-lehrerin

de

primary teacher (female)

en

das Labor

de

laboratory

en

der Schulleiter, der Rektor

de

headmaster (male)

en

die Schulleiterin, die Rektorin

de

headmaster (female)

en

die Schulleiterin

de

headmistress

en

der Sekretär

de

secretary

en

die Sekretärin

de

secretary

en

der Korridor

de

corridor

en


das Papier

de

paper

en

das Buch

de

book

en

das Lehrbuch

de

text book

en

das Heft

de

exercise book

en

der (Taschen-) Rechner

de

calculator

en

die Stunde

de

lesson

en

der Schüler

de

schoolboy

en

die Schülerin

de

schoolgirl

en

die Klingel

de

bell

en

die Hausaufgaben

de

homework

en


das Semester

de

semester

en

das Trimester

de

trimester

en

das Nachsitzen

de

detention

en

der Kugelschreiber / der Kuli

de

biro / pen

en

das Lineal

de

ruler

en

das Pausenbrot

de

packed lunch

en

die Projektwoche

de

project week

en

die Schulordnung

de

school rules

en

der Zirkel

de

compasses

en

der Klebestift

de

glue stick twist-up, adhesive stick

en


die Klassenfahrt

de

school trip

en

das Hausaufgaben-heft

de

homework- diary, notebook

en

die Schulmappe

de

satchel

en

der Ordner

de

ring binder, file

en

die Pause

de

the break

en

der Schulranzen, Ranzen, Schultasche

de

backpack, school bag

en

das Schulfest

de

school festival

en

das Federmäppchen, die Federtasche

de

pencil case

en

der Tintenkiller

de

ink eraser

en

der Schulausflug

de

school trip

en


die Ferien

de

holidays, vacation

en

die großen Ferien

de

long vacation

en

die Schüler-Zeitung

de

school newspaper

en

das Nachschreiben

de

post-writing

en

der Vokabel-Test

de

vocabulary test

en

die KlassenArbeit

de

classwork

en

das Diktat

de

dictation

en

die LernZielKontrolle

de

quiz

en

die Prüfung

de

exam

en

die Übung

de

exercise

en


der Verständnistest

de

comprehension test

en

der Wortschatz Quiz

de

vocabulary quiz

en

der Ankreuz-Test

de

multiple-choice test

en

der Aufsatz

de

essay

en

die Benotung

de

grading

en

der Lückentest

de

fill-in-the-blank test

en

der SpickZettel

de

cheat sheet

en

der Unterricht

de

tuition

en

Wie schreibt man das ?

de

How do you write that?

en

Wann ist die Prüfung ?

de

When is the exam ?

en


Müssen wir das aufschreiben ?

de

Do we have to write this down?

en

Bitte können Sie das noch einmal erklären ?

de

Please can you explain that again?

en

der Ausflug

de

excursion

en

Was müssen wir jetzt machen ?

de

What do we have to do now?

en

die Schuluniform

de

school uniform

en

Ich verstehe nicht. Können Sie bitte wiederholen ?

de

I do not understand. Can you repeat please?

en

Wie spricht man das aus ?

de

How do you pronounce that ?

en

der Mitschüler

de

classmate

en

die Klausur

de

exam

en

der Schwimm-Unterricht

de

swimming lessons

en


der Schulabschluss

de

the school leaving certificate

en

der Hauptschulabschluss

de

secondary school leaving certificate

en

das Zeugnis

de

school certificate

en

die Zeugnisse

de

school certificates

en

die Schulpflicht

de

compulsory school attendance

en

die Einschulung

de

school enrollment

en

die Grundschule

de

primary school

en

die Realschule

de

secondary school

en

die Gesamtschule

de

comprehensive School

en

das Gymnasium

de

high school

en


die Berufsschule

de

professional school

en

das Verhalten

de

behaviour

en

die Fähigkeiten

de

abilities

en

die Kreativität

de

creativity

en

das LernZiel

de

learning goal

en

die gymnasiale Oberstufe

de

upper secondary school

en

die Gruppenarbeit

de

work in groups

en

der Nachhilfe-unterricht

de

extra tuition

en

der Sprachlehrer

de

language teacher (male)

en

die Sprachlehrerin

de

language teacher (female)

en