Grundlagen

de

Basics

en

Verben

de

Verbs

en

Hilfsverb

de

Auxiliary verb

en

Blume

de

Flower

en

Katze

de

Cat

en

Hund

de

Dog

en

Vogel

de

Bird

en

Tier

de

Animal

en

kebap

de

kebap

en

Küche

de

Kitchen

en

Imkerei

de

Beekeeping

en

Möbel

de

Furniture

en

Familie

de

Family

en

Tag

de

Day

en

Gemüse

de

Vegetable

en

Obst

de

Fruit

en

Monat

de

Month

en

Wochentage

de

Weekdays

en

Zeit

de

Time

en

1-100

de

1-100

en

Farbe

de

Color

en

Nation

de

Nation

en

Körper

de

Body

en

Fussball

de

Football

en

Fahrrad

de

Bike

en

Gewürz

de

Spice

en

Gefühl

de

Feeling

en

Nichtrauchen

de

Nonsmoking

en

Baby

de

Baby

en

Backen

de

Baking

en

Seniorenpflege

de

Elderly Care

en

PC - Personal Computer

de

PC - Personal Computer

en

Kochen

de

Cooking

en

AA

de

AA

en

Urlaub

de

Holiday

en

Saison

de

Season

en

Sicherheit

de

Security

en

Singen

de

Singing

en

Garten

de

Garden

en

Zimmer

de

Room

en

Badezimmer

de

Bathroom

en

Schlafzimmer

de

Bedroom

en

Wohnzimmer

de

Living Room

en

Reparatur

de

Repair

en

Elektrik

de

Electrical

en

Adjektiv

de

Adjective

en

Bio

de

Organic

en

Jehovas Zeugen

de

Jehovah's Witnesses

en

Flüchtling

de

Refugee

en

Schulden

de

Debts

en

Ausprache des Polnischen

de

Pronunciation of Polish

en

Dankbar

de

Thankful

en

Gebäck

de

Pastry

en

Abfall

de

Waste

en

ABC

de

ABC

en

Hebräisch

de

Hebrew

en

Bibel

de

Bible

en

1-100

de

One Hundred - 100

en

Zuhause

de

Home

en

1to100

de

1to100

en

PC - Personal Computer

de

PC - Personal Computer

en

Fisch

de

Fish

en

Zuhause

de

Home

en

Familie

de

Family

en

Garten

de

Garden

en

Zimmer

de

Room

en

Reparatur

de

Repair

en


PC - Personal Computer

de

PC - Personal Computer

en

Windows-Taste

de

Windows key

en

ALT-Taste

de

ALT key

en

STRG-Taste

de

CTRL key

en

Shift-Taste (Umschalt-Taste )

de

Shift key

en

Funktionstasten

de

Function keys

en

der Bildschirm

de

screen

en

das Update

de

update

en

die Programmiersprache

de

programming language

en

die Auflösung

de

resolution

en


etwas tippen

de

to type

en

das Passwort

de

password

en

die Tastatur

de

keyboard

en

die Tabellenkalkulation

de

Spreadsheet

en

die Tabelle

de

table, chart

en

der Doppelklick

de

double click

en

der Klinkenstecker

de

Jack plug

en

der Drucker

de

printer

en

der Laserdrucker

de

laser printer

en

der Videoprojektor (Beamer)

de

video projector

en


die IP-Adresse

de

IP address

en

das Stromkabel

de

power cable

en

die Webkamera

de

webcam

en

die Website

de

website

en

die VGA Buchse

de

VGA female connector

en

der USB-Stick

de

USB flash drive

en

der Fingerabdruck-scanner

de

fingerprint scanner

en

drucken

de

to print

en

die Festplatte = HDD

de

hard (disc) drive = HDD

en

SSD -

de

SSD - Solid-State-Drive

en


der Lautsprecher

de

speaker

en

die Lautsprecher

de

speakers

en

das Mikrofon

de

microphone

en

das Touchpad

de

touchpad

en

der Touchscreen

de

touch screen

en

der Trackpoint

de

track point

en

der Joystick

de

joystick

en

die Maus

de

mouse

en

der Mauszeiger

de

mouse pointer

en

die Hardware

de

hardware

en


der Laptop

de

Laptop

en

der Desktop PC

de

Desktop PC

en

die Enter-Taste

de

enter key

en

die Tab-Taste

de

tab key

en

die Delete-Taste

de

delete button

en

die Leertaste

de

the spacebar

en

die Taste

de

the key

en

die Software

de

software

en

der Ordner

de

folder

en

die OCR-Software

de

OCR software

en


das Netzwerk

de

network

en

der Speicher

de

memory

en

USB - Universal Serial Bus

de

USB -Universal Serial Bus

en

USB 2.0

de

USB 2.0

en

USB 3.0

de

USB 3.0

en

der Chipsatz

de

chipset

en

der Scanner

de

scanner

en

SSD - Solid-State-Drive

de

SSD - Solid-State-Drive

en

der USB-Stick

de

USB-Stick

en

FHD (Volle hohe Auflösung)

de

Full High Definition

en


ArbeitsSpeicher (RAM)

de

(RAM)

en

das Grafiktablett

de

graphics tablet

en

der Trackball

de

trackball

en

der Lüfter

de

fan

en

offline

de

offline

en

der Link - Vermerk auf ein anderes Inernetdokument.

de

the link

en

Basic Input/Output System (BIOS)(UEFI)

de

BIOS

en

das Bios (UEFI)

de

basic input/output system (UEFI)

en

Browser - Ein Programm das dazu dient, Inhalte im Internet anzuzeigen. Browser-Programme könnten Chrome, Firefox , Opera, Delpfine und andere sein.

de

Browser - A program used to display content on the Internet. Browser programs could be Chrome, Firefox, Opera, Delpfine, and others.

en

MP3 = Audioformat, Tonformat, Musikformat

de

MP3 = audio format, sound format, music format

en


das Bilddateiformat

de

Image file format

en

Bluetooth

de

Bluetooth

en

CD - Compakt Disk

de

CD - Compakt Disc

en

Bit - Der Begriff Bit ist eine Wortkreuzung aus binary digit, englisch für Binärziffer. Ein Bit ist die kleinste in einem Computer verarbeitete Informationseinheit. Sie wird häufig mit den Ziffern „0” und „1” dargestellt.

de

Bit

en

der Berührungs-Bildschirm (Touchscreen)

de

touchscreen

en

Cloud Computing

de

cloud computing

en

CPU (Prozessor)

de

central processing unit (CPU)

en

der VGA-Anschluss

de

the VGA connector

en

der Videoprojektor

de

video projector

en

der Keylogger

de

keylogger

en


Koaxialkabel (Koaxial)

de

Coaxial cable (Coaxial)

en

die Vektorgrafik

de

vector graphic

en

das Mainboard (die Hauptplatine)

de

mainboard

en

Megapixel

de

megapixels

en

Mini-DisplayPort

de

Mini-DisplayPort

en

DisplayPort

de

DisplayPort

en

der USB-Hub

de

USB-Hub

en

die Farbtiefe

de

color depth

en

die Flatrate (Pauschalgebühr)

de

flat fee (flat rate)

en

Full HD = 1980 * 1080

de

Full HD = 1980 * 1080

en


HD Plus (HD+) 1600 x 900 Pixel

de

HD Plus (HD+) 1600 x 900 Pixel

en

HDMI

de

HDMI

en

die HDMI Buchse

de

HDMI socket

en

der Hyperlink

de

hyperlink

en

der Grafikspeicher

de

graphics memory

en

Internet-Telefonie (VoIP)

de

Internet telephony (VoIP)

en

IR (Infrarot)

de

IR (Infrared)

en

WYSIWYG

de

What you see is what you get.

en

die USB - Buchse

de

USB socket

en

der WLAN Router

de

wireless router

en


das Tablet

de

the tablet computer ( tablet)

en

das Chipkarten-Lesegerät

de

the chip card reader

en

der Bluetooth-Adapter

de

bluetooth adapter

en

der Dateiname

de

Filename

en

die Pulsuhr

de

heart rate monitor

en

die Maus mit USB-Anschluss

de

Mouse with USB connection

en

das Kabel

de

cable

en

downloaden, herunterladen

de

to download

en

editieren

de

edit

en

einfügen

de

to insert

en


einloggen

de

to log in

en

(ein)tippen

de

to type

en

eingeben

de

to enter, input

en

entpacken

de

to unzip

en

filtern

de

to filter

en

formatieren

de

to format

en

herunterfahren

de

to shut down

en

herunterladen

de

to download

en

hochfahren

de

start up

en

den Computer hochfahren

de

to boot up the computer

en


hochladen

de

to upload

en

installieren

de

to install

en

komprimieren

de

to compress

en

konfigurieren

de

to configure

en

konvertieren

de

to convert

en

etwas kopieren (Ctrl+C)

de

to copy someting (Ctrl+C)

en

etwas löschen

de

delete, clear, erase someting

en

mailen

de

to mail

en

markieren

de

to mark

en

online gehen

de

go online

en


packen

de

to pack

en

programmieren

de

to program

en

scannen

de

to scan

en

sichern, (ab)speichern

de

to save

en

surfen

de

to surf

en

umbenennen

de

rename

en

eine Datei umbenennen

de

to rename a file

en

uploaden, hochladen

de

to upload

en

Blu-ray

de

Blu-ray

en

die Speicher-kapazität

de

storage capacity

en


die Zugriffszeit

de

access time

en

die Daten-übertragungs-rate

de

data transfer rate

en

die Zeichenkodierung

de

character encoding

en

das Datenformat

de

data format

en

das Ausgabegerät

de

output device

en

der Plotter

de

plotter

en

das Headset (der Kopfhörer)

de

headset

en

die Braillezeile

de

braille display

en

das Hintergrundbild

de

wallpaper

en

die Datensicherung

de

data backup

en


ziehen

de

pull, drag

en

das Betriebssystem

de

operating system

en

die Groß/Kleinschreibung

de

upper/lower case

en

die Domain

de

domain

en

die Datenbank

de

database

en

die FAQs (häufig gestellte Fragen )

de

Frequently Asked Questions

en

die Geheimzahl

de

secret number

en

die Shift-Taste, die Hochstelltaste

de

shift key

en

die Junk Mail

de

Junk Mail

en

die Schriftart

de

font

en


die linke Maustaste

de

left mouse button

en

die Bitmap-Grafik

de

bitmap graphic

en

das Peripheriegerät

de

peripheral device

en

das Barcodelesegerät

de

barcode scanner

en

die Datei-endung

de

file extension

en

die optische Zeichenerkennung (OCR)

de

Optical Character Recognition

en

anklicken

de

to click in

en

abbrechen

de

to cancel

en

aktualisieren

de

to refresh

en

annehmen, akzeptieren

de

to accept

en


kopieren

de

to copy

en

verschieben

de

to move

en

ausblenden

de

to hide

en

aus(wählen)

de

to select

en

entfernen, löschen

de

to delete

en

hinzufügen

de

to add

en

sortieren

de

to sort

en

überprüfen

de

to check

en

Grafische Benutzeroberfläche (GUI englisch)

de

GUI (graphical user interface)

en

Cloud (Wolke)

de

Cloud

en


Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

de

reset to factory defaults

en

Drück die Leertaste.

de

Press the spacebar.

en

Router auf Werkseinstellungen zurücksetzen

de

Reset routers to factory settings

en

Drag and Drop

de

Ziehen und Ablegen

en


Customize

Invert All
Invert All
All Topics
Site Map
Hover
Click
Reset
Reset
BG Image
BG Image
Gradient
Gradient
Border
Border
Flags
Flags
BG Color
BG Color
Shadow
Shadow
Image
Image
Menu
Menu

Contact

Impressum

Downloads

Credits

E-mail

Password


Login