Grundlagen

de

Basics

en

Verben

de

Verbs

en

Hilfsverb

de

Auxiliary verb

en

Blume

de

Flower

en

Katze

de

Cat

en

Hund

de

Dog

en

Vogel

de

Bird

en

Tier

de

Animal

en

Küche

de

Kitchen

en

Imkerei

de

Beekeeping

en

Möbel

de

Furniture

en

Familie

de

Family

en

Tag

de

Day

en

Gemüse

de

Vegetable

en

Obst

de

Fruit

en

Monat

de

Month

en

Wochentage

de

Weekdays

en

Zeit

de

Time

en

1-100

de

1-100

en

Farbe

de

Color

en

Nation

de

Nation

en

Körper

de

Body

en

Fussball

de

Football

en

Fahrrad

de

Bike

en

Gewürz

de

Spice

en

Gefühl

de

Feeling

en

Nichtrauchen

de

Nonsmoking

en

Baby

de

Baby

en

Backen

de

Baking

en

Seniorenpflege

de

Elderly Care

en

PC - Personal Computer

de

PC - Personal Computer

en

Kochen

de

Cooking

en

AA

de

AA

en

Urlaub

de

Holiday

en

Saison

de

Season

en

Sicherheit

de

Security

en

Singen

de

Singing

en

Garten

de

Garden

en

Zimmer

de

Room

en

Badezimmer

de

Bathroom

en

Schlafzimmer

de

Bedroom

en

Wohnzimmer

de

Living Room

en

Reparatur

de

Repair

en

Elektrik

de

Electrical

en

Adjektiv

de

Adjective

en

Bio

de

Organic

en

Jehovas Zeugen

de

Jehovah's Witnesses

en

Flüchtling

de

Refugee

en

Schulden

de

Debts

en

Ausprache des Polnischen

de

Pronunciation of Polish

en

Dankbar

de

Thankful

en

Gebäck

de

Pastry

en

Abfall

de

Waste

en

ABC

de

ABC

en

Hebräisch

de

Hebrew

en

Bibel

de

Bible

en

1-100

de

One Hundred - 100

en

Zuhause

de

Home

en

1to100

de

1to100

en

PC - Personal Computer

de

PC - Personal Computer

en

Fisch

de

Fish

en

Zuhause

de

Home

en

Familie

de

Family

en

Garten

de

Garden

en

Zimmer

de

Room

en

Reparatur

de

Repair

en

Hilfsverb

de

Auxiliary verb

en


Verben

de

Verbs

en

sein

de

to be

en

haben

de

to have

en

machen, tun

de

to do

en

sagen

de

to say

en

gehen

de

to go

en

können, dürfen

de

to can

en

erhalten, bekommen

de

to get

en

würde, möchten

de

to would

en

machen

de

to make

en


wissen

de

to know

en

werden, wollen, verfügen

de

to will

en

denken

de

to think

en

nehmen

de

to take

en

sehen, einsehen, erkennen

de

to see

en

kommen, stammen, eintreten

de

to come

en

können

de

to could

en

wollen, wünschen

de

to want

en

aussehen, sehen, schauen

de

to look

en

benutzen

de

to use

en


finden

de

to find

en

geben

de

to give

en

erzählen

de

to tell

en

arbeiten

de

to work

en

dürfen, können

de

to may

en

sollte, müsste

de

to should

en

rufen, nennen, anrufen

de

to call

en

versuchen, probieren

de

to try

en

fragen

de

to ask

en

müssen, brauchen, benötigen

de

to need

en


fűhlen

de

to feel

en

werden

de

to become

en

verlassen, lassen, hinterlassen

de

to leave

en

setzen, stellen, legen

de

to put

en

bedeuten

de

to mean

en

halten

de

to keep

en

lassen, vermieten

de

to let

en

beginnen

de

to begin

en

scheinen

de

to seem

en

helfen

de

to help

en


sprechen, reden, plaudern

de

to talk

en

abbiegen, biegen, drehen

de

to turn

en

starten

de

to start

en

könnten

de

to might

en

anzeigen, zeigen, weisen

de

to show

en

hören

de

to hear

en

spielen

de

to play

en

laufen, starten

de

to run

en

bewegen

de

to move

en

gern haben, mögen

de

to like

en


leben

de

to live

en

glauben

de

to believe

en

halten, besitzen, festhalten

de

to hold

en

bringen

de

to bring

en

geschehen, passiert, vorkommen

de

to happen

en

müssen

de

to must

en

schreiben

de

to write

en

bieten, liefern, sorgen

de

to provide

en

sitzen

de

to sit

en

stehen, ertragen, stellen

de

to stand

en


verlieren

de

to lose

en

zahlen, bezahlen, entrichten

de

to pay

en

treffen, erfüllen, entsprechen

de

to meet

en

einschließen, umfassen, enthalten

de

to include

en

weiter, weitermachen, fortsetzen, fortfahren, weiterführen

de

to continue

en

setzen, einstellen, stellen

de

to set

en

lernen

de

to learn

en

ändern

de

to change

en

führen, leiten, anführen

de

to lead

en

verstehen

de

to understand

en


folgen, befolgen, verfolgen

de

to follow

en

stoppen, aufhören, beenden

de

to stop

en

schaffen, kreieren, verursachen

de

to create

en

sprechen, reden, sagen

de

to speak

en

lesen

de

to read

en

lassen, erlauben

de

to let, allow, have done

en

hinzufügen, addieren, ergänzen

de

to add

en

verbringen, ausgeben, aufwenden

de

to spend

en

wachsen, werden, zunehmenwachsen, zunehmen

de

to grow

en

öffnen, eröffnen, aufmachen

de

to open

en


gehen, laufen, wandern

de

to walk

en

gewinnen

de

to win

en

bieten, anbieten, offerieren

de

to offer

en

erinnern

de

to remember

en

lieben, sehr mögen

de

to love

en

betrachten, erwägen, prüfen

de

to consider

en

erscheinen

de

to appear

en

kaufen, einkaufen, ankaufen

de

to buy

en

warten

de

to wait

en

dienen, servieren, bedienen

de

to serve

en


sterben

de

to die

en

senden, schicken, versenden

de

to send

en

erwarten, rechnen mit, bekommen

de

to expect

en

bauen, erbauen

de

to build

en

bleiben, übernachten, wohnen

de

to stay

en

fallen

de

to fall

en

schneiden

de

to cut

en

erreichen, gelangen

de

to reach

en

töten

de

to kill

en

essen

de

to eat

en


schlafen

de

to sleep

en

trinken

de

to drink

en

fallen

de

to fall

en

sich anziehen

de

to get dressed, to attract

en

riechen

de

to smell

en

schmecken

de

to taste

en

fliegen

de

to fly

en

wünschen

de

to wish

en

lachen

de

to laught

en

tanzen

de

to dance

en


drücken

de

to press

en

legen

de

to lay

en

hinlegen

de

to lay down

en

suchen

de

to search

en

trinken

de

to drink

en

beobachten, sehen, ansehen

de

to watch

en

gewinnen

de

to win

en

antworten

de

to answer

en

eine Frage stellen (fragen)

de

to ask a question

en

loben

de

to praise

en


(etwas) markieren

de

to mark (something)

en

eine Frage beantworten

de

to answer a question

en

Liebst du mich?

de

Do you love me?

en

zeichnen

de

to draw

en

Verben werden in Deutsch immer kleingeschrieben.

de

Verbs are always lowercase in German.

en

Es gibt fünf grundlegende Satzstrukturen in der englischen Sprache.

de

There are five basic sentence structures in the English language.

en

träumen

de

to dream

en

zählen

de

to count

en

suchen

de

to search

en

brauchen

de

to need

en


rechnen

de

to calculate

en

zeigen

de

to show

en

einkreisen

de

to encircle

en

lächeln

de

to smile

en

ankreuzen

de

to mark with a cross

en

turnen

de

to do gymnastics

en

konstruieren

de

to construct

en

Auto fahren

de

to drive a car

en

lecken

de

to lick

en

zusammen sitzen

de

to sit together

en


lügen

de

to lie (about someone/something)

en

zahlen, bezahlen

de

to pay

en

kämpfen

de

to fight

en

sich wiedertreffen

de

to meet again

en

sich mit jemandem treffen

de

to meet with somebody

en

zusammentreffen

de

to meet (together)

en

etwas ändern

de

to change something

en

sich ändern

de

to change yourself

en

jemanden abholen

de

to pick someone up

en

jemanden danken

de

to thank someone

en


Ich liebe Dich

de

I love you

en

lieben

de

to love

en

singen

de

to sing

en

anrufen

de

to call (by phone)

en

lehren

de

to teach

en

ankommen

de

to arrive

en

hoffen

de

to hope

en

hassen

de

to hate

en

füllen

de

to fill

en

entscheiden

de

to decide

en


Ich weiß. Du weißt. Er Sie Es weiß. Wir wissen. Ihr wisst. Sie wissen.

de

I know. You know. He She It knows. We know. You know. They know.

en

anklopfen, an die Tür klopfen

de

to knock on the door

en

staubsaugen

de

to hoover, to vacuum

en

vergleichen

de

to compare

en

flüstern

de

to whisper

en

behandeln

de

to treat someone / something, to handle something

en

besuchen

de

to visit

en

berühren

de

to touch

en

fragen

de

to ask

en

zuhören

de

to listen

en


beenden

de

to finish

en

ausruhen

de

to rest, to relaxe

en

anfangen - beenden

de

start - finish

en

reiten, fahren

de

to ride

en

ziehen, dehnen

de

to stretch

en

verkaufen

de

to sell

en

segeln

de

to sail

en

kämmen

de

to comb

en

fahren

de

to drive

en

prüfen, untersuchen, überprüfen

de

to examine

en


springen

de

to jump

en

hören, zuhören, lauschen

de

to listen

en

lesen

de

to read

en

nähen, schneidern

de

to sew

en

rasieren

de

to shave

en

sitzen

de

to sit

en

abwaschen (das Geschirr)

de

to wash (the dishes)

en

wischen

de

to wipe

en

werfen, schmeißen

de

to throw

en

liegen

de

to lie (down)

en


pünktlich sein

de

to be punctual

en

sich duschen

de

to take a shower

en

sich waschen

de

to wash oneself

en

sich ausziehen

de

to undress, to strip off, to take clothes off

en

treten

de

to tread

en

können

de

can,to be able to

en

müssen

de

must,to have to

en

sagen

de

to say

en

machen

de

to do, make

en

sollen

de

should, ought to

en


wissen

de

to know

en

sehen

de

to see

en

lassen, erlauben

de

to let, allow, have done

en

bleiben

de

to stay, remain

en

liegen

de

to lie, be lying

en

heißen, gerufen werden

de

to be called

en


Customize

Invert All
Invert All
All Topics
Site Map
Hover
Click
Reset
Reset
BG Image
BG Image
Gradient
Gradient
Border
Border
Flags
Flags
BG Color
BG Color
Shadow
Shadow
Image
Image
Menu
Menu

Contact

Impressum

Downloads

Credits

E-mail

Password


Login