Gruß

de

Greeting

en

Friseur

de

Barber

en

GabelStapler

de

Forklift (truck)

en

Kleidung

de

Clothing

en

Lebensmittel

de

Food

en

Restaurant

de

Restaurant

en

Nummern

de

Number

en

Augenoptiker

de

Optician

en

Gefühl

de

Feeling

en

Geld

de

Money

en

Arzt

de

Doctor

en

Wäscherei

de

Laundry

en

Farm

de

Farm

en

Auto

de

Car

en

Elektroauto

de

Electric Car

en

Werkstatt

de

Workshop

en

Medizin

de

Medicine

en

Krankenhaus

de

Hospital

en

Hotel

de

Hotel

en

Herberge

de

Hostel

en

Apotheke

de

Pharmacy

en

Zahnarzt

de

Dentist

en

Notfall

de

Emergency

en

Polizei

de

Police

en

Unterkunft

de

Accommodation

en

Aktivitäten

de

Activity

en

Flugzeug

de

Airplane

en

Flughafen

de

Airport

en

Jahrestag

de

Anniversary

en

Backpacking

de

Backpacking

en

Bank

de

Bank

en

Bar

de

Bar

en

Strand

de

Beach

en

Billard

de

Billiards

en

Geburt

de

Birth

en

Geburtstag

de

Birthday

en

Brettspiel

de

Board Game

en

Bus

de

Bus

en

Unternehmen

de

Business

en

Camping

de

Camping

en

Karten

de

Cards

en

Schloss

de

Castle

en

Kino

de

Cinema

en

Stadt

de

City

en

Konzert

de

Concert

en

Kontinent

de

Continent

en

Landschaft

de

Countryside

en

Zoll

de

Customs

en

Radfahren

de

Cycling

en

Tanzen

de

Dancing

en

Speisen

de

Dining

en

Anfahrtsbeschreibung

de

Directions

en

Tauchen

de

Diving

en

Drama

de

Drama

en

Zeichnung

de

Drawing

en

Fahren

de

Driving

en

Elektronik

de

Electronics

en

Botschaft

de

Embassy

en

Fischerei

de

Fishing

en

Beerdigung

de

Funeral

en

Galerie

de

Gallery

en

Verwandtschafts- verhältnisse

de

Genealogy

en

Geographie

de

Geography

en

Waren

de

Goods

en

Regierung

de

Government

en

Absolvierung

de

Graduation

en

Führer

de

Guide

en

Feilschen

de

Haggle

en

Wandern

de

Hiking

en

Per Anhalter

de

Hitchhiking

en

Hygiene

de

Hygiene

en

Einwanderung

de

Immigration

en

Versicherung

de

Insurance

en

Bibliothek

de

Library

en

Gepäck

de

Luggage

en

Einkaufszentrum

de

Mall

en

Karte

de

Map

en

Markt

de

Market

en

Berg

de

Mountain

en

Museum

de

Museum

en

Land

de

Nation

en

Silvester

de

New Year

en

Oper

de

Opera

en

Draussen

de

Outdoor

en

Malerei

de

Painting

en

Park

de

Park

en

Ausdruck

de

Phrase

en

Picknick

de

Picnic

en

Post

de

Post Office

en

Urlaubsort

de

Resort

en

Verkehrszeichen

de

Road Sign

en

Laufen

de

Running

en

Segeln

de

Sailing

en

Bildhauer

de

Sculptor

en

Sicherheit

de

Security

en

Verkauf

de

Selling

en

Service

de

Service

en

Schuhe

de

Shoes

en

Einkaufen

de

Shopping

en

Hören

de

Hearing

en

Handy

de

Cellphone

en

Sport

de

Sport

en

Schwimmen

de

Swimming

en

Symphonie

de

Symphony

en

Taxi

de

Taxi

en

Tennis

de

Tennis

en

Theater

de

Theater

en

Zug

de

Train

en

Reise

de

Travel

en

Universität

de

University

en

Dorf

de

Village

en

Gehen

de

Walking

en

Wasser

de

Water

en

Wetter

de

Weather

en

Schreiben

de

Writing

en

Yacht

de

Yacht

en

Friseur - Die Sätze

de

Barber - Sentences

en

Deutschland

de

Germany

en

Spanisch

de

Spanish

en

LKW Fragen

de

Truck Questions

en

LKW

de

Truck

en

Europa

de

Europe

en

Arabisch

de

Arabic

en

Reise

de

Travel

en

Aktivitäten

de

Activity

en

Waren

de

Goods

en

Service

de

Service

en

Draussen

de

Outdoor

en

Fischerei

de

Fishing

en

Schwimmen

de

Swimming

en


Wasser

de

Water

en

der Regen

de

rain

en

die Algen

de

algae

en

das Asbest

de

asbestos

en

Asbest ist ein faseriges Mineral mit hoher Zugfestigkeit, das in der Vergangenheit in großem Umfang für die Herstellung des Werkstoffes Asbestzement (AZ) verwendet wurde.

de

Asbestos is a high tensile strength fibrous mineral that has been widely used in the past for the production of asbestos cement (AZ).

en

die Kanalisation

de

sewerage, sewers, canalization

en

die Aktivkohle

de

activated charcoal

en

das Blei

de

Lead

en

der Aktivkohlefilter

de

activated carbon filter

en

die Pumpe

de

pump

en


das Wasser

de

water

en

der Kreislauf des Wassers

de

cycle of water

en

die Wasseraufbereitung

de

water treatment

en

der Geruch

de

smell, aroma, odour

en

das Kondenswasser

de

condensation

en

der Wasserverbrauch

de

water usage, water consumption

en

das Grundwasser

de

the groundwater

en

das Abwasser

de

Wastewater, waste water

en

das Hochwasser

de

flood

en

stille Wasser sind tief

de

still waters run deep

en


die Kläranlage

de

sewage plant, purification plant

en

die Pflanzenkläranlage

de

constructed wetlands for wastewater treatment

en

der Kesselstein

de

Limescale

en

der Abfluss

de

drain

en

die Ablagerung

de

sedimentary deposition

en

die Absorption

de

absorption

en

Abwasseranlage

de

sewage system

en

das Aluminium

de

aluminium, aluminum

en

Ammoniak

de

ammonia

en

die Armaturen

de

mountings, fittings instruments , valve

en


das Arsen

de

arsenic

en

die Aufbereitung

de

preparation

en

die Meerwasser Entsalzungsanlage

de

seawater desalination plant

en

die Bakterien

de

bacteria

en

die Bazillen

de

germs

en

die Belüftung

de

ventilation

en

Bor

de

boron

en

der Brunnen

de

fountain, standpipe

en

Bundesseuchengesetz

de

Federal Epidemic Act

en

das Cadmium

de

cadmium

en


das Calcium

de

calcium

en

das Calciumcarbonat

de

calcium carbonate

en

Chlor

de

chlorine

en

die chlorierten Kohlenwasserstoffe

de

chlorinated hydrocarbons

en

Chrom

de

chrome

en

das Cyanid

de

cyanide

en

die Desinfektion

de

disinfection

en

der Durchlauferhitzer

de

Tankless water heating, continuous-flow water heater

en

der Druck

de

pressure

en

Druckerhöhungsanlage

de

Booster station

en


die Düngung

de

fertilization

en

das Eisen

de

iron

en

Enthärtung

de

softening, annealing

en

die Entsalzung

de

desalination

en

die Fäkalien

de

fecal matter

en

der Fäkalschlamm

de

faecal sludge

en

die Färbung

de

coloring, coloration, colouration

en

die Fäulnis

de

rottenness

en

die Feststoffe

de

solids

en

der Filter

de

the filter

en


Fischtest

de

fish test

en

das Fremdwasser

de

extraneous water

en

die Gebühr

de

fee

en

der Geschmack

de

taste

en

das Gewässer

de

waters

en

die Grenzwerte

de

limits

en

die Härte

de

the hardness

en

der Hydrant

de

water hydrant

en

hydrophob - Der Begriff hydrophob stammt aus dem Altgriechischen (ὕδωρ hýdor „Wasser“ sowie φόβος phóbos „Furcht“) und bedeutet wörtlich „wassermeidend“.

de

hydrophobic - The term hydrophobic comes from ancient Greek (ὕδωρ hýdor "water" and φόβος phóbos "fear") and literally means "avoiding water".

en

die Hygiene

de

hygiene

en


der Ionenaustauscher

de

ion exchanger

en

Kalium

de

potassium

en

der Kalk

de

lime

en

das Kanalnetz

de

sewer system

en

die Kaskaden

de

cascades

en

die Keime

de

germs

en

die Kieselsäure

de

silica, silicic acid

en

der Klärschlamm

de

sewage sludge

en

die Kohlensäure

de

carbonic acid

en

der Kohlenstoff

de

carbon

en


das Kohlenstoffdioxid - CO2

de

carbon dioxide - CO2

en

die Kohlenwasserstoffe

de

hydrocarbons

en

Kolibakterien

de

coli bacteria

en

Krankheitserreger

de

pathogen

en

das Kühlwasser

de

cooling water

en

das Kupfer

de

copper

en

das Lebensmittel-gesetz

de

Food Act

en

die Leitfähigkeit

de

conductivity

en

das Leitungsnetz

de

line network

en

das Leitungswasser

de

tap water (running water, city water, municipal water)

en


Lithium

de

lithium

en

das Löschwasser

de

fire-fighting water

en

die Luftfeuchtigkeit

de

humidity

en

das Magnesium

de

magnesium

en

Mangan

de

manganese

en

das Methan

de

methane

en

die Mineralstoffe

de

minerals

en

Mineralwasser

de

mineral water

en

Mischwasser

de

mixed water

en

Nährstoffe

de

nutrient

en


Natrium

de

sodium

en

Nennweite

de

nominal width

en

Nickel

de

nickel

en

Niederschlag

de

precipitation, rainfall

en

Oberflächen-wasser

de

surface water

en

die Osmose

de

osmosis

en

Ozon

de

ozone

en

Pathogene Keime

de

pathogenic germs

en

Pegel

de

level, water depth gauge

en

Wir sammeln das Regenwasser in einer Tonne.

de

We collect the rainwater in a buoy.

en


die Pestizide

de

pesticides

en

das Pflanzenschutz-mittel

de

pesticide

en

pH-Wert

de

PH value

en

das Phosphat

de

phosphate

en

das Plankton

de

plankton

en

das Quecksilber

de

mercury, quicksilver, fidget

en

die Quelle

de

source, spring, well

en

die Radioaktivität

de

radioactivity

en

Reduktion

de

reduction

en

das Regenbecken

de

rainwater tank

en


Regenrückhalte-becken

de

Rainwater retention basin

en

das Regenwasser

de

rainwater

en

der Regenwasser-kanal

de

Storm sewer

en

Regenwasser-nutzung

de

Rainwater harvesting

en

der Richtwert

de

benchmark

en

das Rohabwasser

de

raw sewage

en

das Rohrnetz

de

pipe network

en

das Rohwasser

de

raw water

en

die Salze

de

salts

en

das Salzwasser

de

salt water

en


Sauerstoff

de

oxygen

en

Sauerstoff-gehalt

de

oxygen content

en

die Säuren

de

acids

en

die Umkehrosmose

de

reverse osmosis

en

das Schmutzwasser

de

slop, swill

en

das Schutzgebiet

de

sanctuary

en

der Schwefel-wasserstoff

de

hydrogen sulfide

en

die Schwermetalle

de

heavy metals

en

das Silber

de

silver

en

das Silicium

de

silicon

en


die Silikate

de

silicates

en

der Spitzenbedarf

de

peak demand

en

die Sterilisation

de

sterilization

en

der Stickstoff

de

nitrogen

en

Stickstoff-verbindungen

de

nitrogen compounds

en

der Stoffwechsel

de

metabolism

en

die Strömung

de

flow, current, stream

en

das Substrat

de

substrate

en

Süßwasser

de

Freshwater

en

die Temperatur

de

temperature

en


Toxine

de

toxins

en

das Trinkwasser

de

drinking water

en

die Trinkwasser-aufbereitung

de

drinking water treatment

en

der Trinkwasser-behälter

de

drinking water tank

en

Trinkwasser-gewinnung

de

drinking water abstraction

en

die Trinkwasser-qualität

de

drinking water quality

en

das Trinkwasserschutz- gebiet

de

water protection area

en

die Trübstoffe

de

turbidity

en

Trübung

de

turbidity

en

der Umkehrosmose

de

reverse osmosis

en


Verdampfung

de

vaporization

en

die Verdünnung

de

dilution

en

Verdunstung

de

evaporation

en

Verzinkung

de

zinc coating

en

Viren

de

viruses

en

Wasser Analyse

de

water analysis

en

die Wasserbelebung

de

water revitalization

en

Wasserdichte

de

watertight, waterproof

en

der Wasserfilter

de

water filter

en

Wassergewinnung

de

water extraction

en


die Wasserhärte

de

hard water

en

der Wasserkreislauf

de

water cycle, hydrological cycle

en

das Wasserschutz- gebiet

de

water protection area

en

der Wasserspiegel

de

water level

en

der Wasserstand

de

water level

en

der Wasserstoff

de

hydrogen

en

die Wassertemperatur

de

water temperature

en

die Wassertiefe

de

water depth

en

der Wasserturm

de

water tower

en

der Wasserverlust

de

water loss

en


das Wasserversorgungsunternehmen

de

water distribution company

en

die Wasserwirtschaft

de

water industry

en

der Wasserzähler

de

Water metering

en

Zähler

de

counter, numerator, meter

en

Zink

de

zinc

en

Zirkulation

de

circulation

en

Zufluss

de

inflow

en

Wasserstoff ist ein chemisches Element mit dem Symbol H (für lateinisch hydrogenium „Wassererzeuger“; von altgriechisch ὕδωρ hydōr „Wasser“ und γίγνομαι gignomai „werden, entstehen“) und der Ordnungszahl 1. Im Periodensystem steht es in der 1. Periode und der 1. IUPAC-Gruppe, es nimmt also den ersten Platz ein.

de

Hydrogen is a chemical element with chemical symbol H and atomic number 1. With an atomic weight of 1.00794 u, hydrogen is the lightest element on the periodic table. Its monatomic form (H) is the most abundant chemical substance in the Universe, constituting roughly 75% of all baryonic mass.

en

das Regenwasserrohr

de

rainwater pipe

en

der Abfluss

de

drain

en


die ReissFlut

de

flash flood

en

Verdunstung Wasserdampf Niederschlag Flusswasser Durchlässiger Grund Schmelzwasser Seewasser Versickerung Grundwasser Meerwasser

de

evaporation steam precipitation river water Permeable ground meltwater seawater infiltration groundwater seawater

en


Customize

Invert All
Invert All
All Topics
Site Map
Hover
Click
Reset
Reset
BG Image
BG Image
Gradient
Gradient
Border
Border
Flags
Flags
BG Color
BG Color
Shadow
Shadow
Image
Image
Menu
Menu

Contact

Impressum

Downloads

Credits

E-mail

Password


Login