Friseur

de

Barber

en

Farm

de

Farm

en

Wald

de

Woodland

en

Kleidung

de

Clothing

en

Auto

de

Car

en

Lebensmittel

de

Food

en

Restaurant

de

Restaurant

en

Nummern

de

Number

en

Augenoptiker

de

Optician

en

Geld

de

Money

en

Arzt

de

Doctor

en

Wäscherei

de

Laundry

en

LKW

de

Truck

en

GabelStapler

de

Forklift (truck)

en

Elektroauto

de

Electric Car

en

Werkstatt

de

Workshop

en

Werkzeug

de

Tool

en

Medizin

de

Medicine

en

Krankenhaus

de

Hospital

en

Hotel

de

Hotel

en

Herberge

de

Hostel

en

Apotheke

de

Pharmacy

en

Zahnarzt

de

Dentist

en

Notfall

de

Emergency

en

Polizei

de

Police

en

Unterkunft

de

Accommodation

en

Aktivitäten

de

Activity

en

Flugzeug

de

Airplane

en

Flughafen

de

Airport

en

Backpacking

de

Backpacking

en

Bank

de

Bank

en

Bus

de

Bus

en

Unternehmen

de

Business

en

Camping

de

Camping

en

Schloss

de

Castle

en

Kino

de

Cinema

en

Stadt

de

City

en

Kontinent

de

Continent

en

Landschaft

de

Countryside

en

Zoll

de

Customs

en

Radfahren

de

Cycling

en

Speisen

de

Dining

en

Anfahrtsbeschreibung

de

Directions

en

Drama

de

Drama

en

Fahren

de

Driving

en

Elektronik

de

Electronics

en

Botschaft

de

Embassy

en

Fischerei

de

Fishing

en

Beerdigung

de

Funeral

en

Galerie

de

Gallery

en

Verwandtschafts- verhältnisse

de

Genealogy

en

Geographie

de

Geography

en

Waren

de

Goods

en

Feilschen

de

Haggle

en

Wandern

de

Hiking

en

Per Anhalter

de

Hitchhiking

en

Hygiene

de

Hygiene

en

Versicherung

de

Insurance

en

Einkaufszentrum

de

Mall

en

Karte

de

Map

en

Berg

de

Mountain

en

Museum

de

Museum

en

Oper

de

Opera

en

Draussen

de

Outdoor

en

Malerei

de

Painting

en

Park

de

Park

en

Picknick

de

Picnic

en

Post

de

Post Office

en

Verkauf

de

Selling

en

Service

de

Service

en

Schuhe

de

Shoes

en

Einkaufen

de

Shopping

en

Handy

de

Cellphone

en

Sport

de

Sport

en

Schwimmen

de

Swimming

en

Taxi

de

Taxi

en

Tennis

de

Tennis

en

Theater

de

Theater

en

Zug

de

Train

en

Reise

de

Travel

en

Wasser

de

Water

en

Wetter

de

Weather

en

Friseur - Die Sätze

de

Barber - Sentences

en

Deutschland

de

Germany

en

Spanisch

de

Spanish

en

LKW Fragen

de

Truck Questions

en

Europa

de

Europe

en

Arabisch

de

Arabic

en

Reise

de

Travel

en

Aktivitäten

de

Activity

en

Waren

de

Goods

en

Service

de

Service

en

Draussen

de

Outdoor

en


Zahnarzt

de

Dentist

en

der Zahnarzt

de

dentist, dental surgeon

en

der Speichel

de

spit

en

der Mund

de

mouth

en

der Zahn

de

tooth

en

das Zahnfleisch

de

gums

en

der Kiefer

de

jaw

en

der Mund

de

mouth

en

das Gebiss

de

denture, teeth, dentures

en

der Milchzahn

de

baby tooth

en


die Zahnbürste

de

toothbrush

en

die Zahnseide

de

dental floss

en

die Füllung

de

the filling

en

der Backenzahn ganz hinten

de

back tooth

en

der Mundschutz

de

a mouth protector

en

das Zahnimplantat

de

dental implant

en

der Eckzahn

de

canine tooth

en

der Gaumen

de

palate

en

der vordere Zahn

de

front tooth

en

der untere Zahn

de

lower tooth

en


der Backenzahn

de

molar

en

der obere Zahn

de

upper tooth

en

der Weisheitszahn

de

wisdom tooth

en

der Abszess

de

abscess

en

das Zahnweh

de

toothache

en

die örtliche Betäubung

de

local anesthesia

en

ein abgebrochener Zahn

de

broken tooth

en

das Loch

de

cavity

en

die Zahnkrone

de

crown

en

die Zahnfüllungen

de

fillings

en


infiziert

de

infected

en

die Injektion/Spritze

de

injection

en

das Betäubungsmittel

de

anesthetic

en

die Wurzelbehandlung

de

root treatment

en

die WurzelKanal-Behandlung

de

root canal treatment

en

die Zahnreinigung

de

teeth cleaning

en

die Zahnprothese

de

false teeth

en

bluten

de

to bleed

en

verletzen

de

to injure

en

verlieren

de

to lose

en


extrahieren, ausziehen

de

to pull out, extract

en

ersetzen

de

to replace

en

ausspülen

de

to rinse

en

das Implantat

de

Implant

en

die Zahnspange

de

braces

en

das Zahnfleisch

de

gingiva or gums

en

Heil- und Kostenplan (HKP) (derKostenvoranschlag)

de

recover and cost plan (calculation ,estimate of costs)

en

Machen Sie den Mund auf

de

Open your mouth

en

mit den Zähnen knirschen

de

gnashing of teeth

en

Zähneknirschen

de

gnashing of teeth

en


den Zahn ziehen

de

pull the tooth

en

die Zahnarzt Praxis

de

dental surgery

en

die Zahnschmerzen

de

toothache

en

der Unterkiefer

de

lower jaw

en

die (Zahn-)Brücke

de

(tooth) bridge

en

gelbe Zähne

de

yellow teeth

en

Vorerkrankungen (Anamnese)

de

Pre-existing diseases (anamnesis)

en

Ich habe eine Entzündung am Zahnfleisch

de

I have an inflammation on the gums

en

Ich bin schwanger

de

I'm pregnant - I am pregnant.

en

Ich bekomme ein Baby

de

I am getting a baby

en


der Bohrer

de

burs, drill

en

aufbohren

de

to drill

en

der Befall, die Zerstörung, der Zerfall

de

the decay

en

verfallen, verfaulen, zerfallen

de

to decay

en

Besuch beim Zahnarzt

de

visit to the dentist

en

Ist die Behandlung abgeschlossen?

de

Is the treatment finished?

en

ja , die Behandlung ist beendet

de

yes, the treatment is over

en

Arten von Füllungen

de

Types Of Cavity Fillings

en

Amalgam Füllungen

de

Amalgam Fillings

en

Keramische Füllungen

de

Ceramic Fillings

en


Verbund Füllungen

de

Composite Fillings

en

die Zahnfleischentzündung

de

Gingivitis

en

Gold Füllungen

de

Gold fillings

en

Metall Füllungen

de

Metal Fillings

en

Können Sie mir bitte das Röntgenbild mitgeben?

de

Can you please give me the x-ray picture?

en

Wann darf ich wieder Sport machen?

de

When may I do sports again?

en

Darf ich Kaffee oder Alkohol trinken?

de

May I drink coffee or alcohol?

en

Wann darf ich wieder etwas essen oder trinken?

de

When may I eat or drink again?

en

Was muss ich tun, wenn es blutet?

de

What should I do if it bleeds?

en

Darf ich jetzt Auto fahren?

de

Can I drive now?

en


die Zahnfäule

de

dental or tooth decay

en

Das Zahnfleisch ist geschwollen und schmerzt.

de

The gums are swollen and hurt.

en

Dieser Zahn schmerzt, weil etwas abgebrochen ist.

de

This tooth hurts because something has broken off.

en

Dieser Zahn schmerzt, weil weil er wackelig ist.

de

This tooth hurts because it is shaky.

en

die Druckstelle

de

the pressure point

en

bei akuten Zahnschmerzen

de

in acute toothache

en

der Mundspiegel

de

Mouth mirror

en

der NachtSchutz

de

a nightguard

en

das Frontzahntrauma

de

Anterior trauma

en

das Jochbein

de

cheekbone

en


das Kältespray

de

cold spray

en

das Milchgebiss

de

dentition

en

das Operationsmikroskop

de

surgical microscope

en

das Endoskop

de

endoscope

en

das Veneer

de

Veneer

en

das Zahnfleisch

de

gum, gums

en

das Zahnschema

de

tooth scheme

en

das Zungenpiercing

de

tongue piercing

en

das Zungenrollen

de

tongue rolling

en

der Backenzahn

de

molar

en


der Eckzahn

de

canine

en

der Kreuzbiss

de

crossbite

en

der Molar - ein großer Backenzahn

de

a big molar

en

der Mundgeruch

de

halitosis

en

der Oberkiefer

de

upper jaw

en

der Phantomschmerz

de

phantom pain

en

der Rachen

de

throat, pharynx, jaws

en

der Schneidezahn

de

incisor

en

der Stiftaufbau

de

pin construction

en

der Unterkiefer

de

lower jaw

en


der Weisheitszahn

de

wisdom tooth

en

der Zahnbelag

de

plaque

en

der Zahnersatz

de

dentures

en

der Zahnschmelz

de

tooth enamel

en

der Zahnstein

de

tartar

en

der Zahntechniker

de

dental technician

en

der zahnärztliche Notdienst

de

dental emergency service

en

der Überbiss

de

overbite

en

die Amalgamfüllung

de

amalgam filling

en

die Aufbissschiene

de

bite splint

en


die Brücke (Zahntechnik)

de

bridge (dental technology)

en

die Extraktion (Zahnmedizin)

de

extraktion

en

die Fluoridierung

de

fluoridation

en

die Füllungstherapie

de

filling therapy

en

die Gingivitis - Entzündung des Zahnfleisches

de

Gingivitis - inflammation of the gums

en

die Kieferklemme

de

jaw clamp

en

die Lippe

de

lip, labium

en

die Mundschleimhaut

de

oral mucosa

en

die Mundwinkel-entzündung

de

Mouth inflammation

en

die Prophylaxe (Zahnmedizin)

de

prophylaxis (dentistry)

en


die Regional-anästhesie

de

regional anesthesia

en

die Speicheldrüse

de

salivary gland

en

die Wurzelkanalbehandlung

de

root canal treatment

en

die Wurzelspitzenresektion

de

root tip resection

en

die Zahnaufhellung

de

teeth whitening

en

die Zahnbürste

de

toothbrush

en

die Zahnfehlstellung

de

malocclusion

en

die Zahnfluorose

de

tooth fluorosis

en

die Zahnformel

de

dental formula

en

die Zahnkaries

de

dental caries

en


die Zahnkrone

de

tooth crown

en

die Zahnmedizin

de

dentistry

en

die Zahnpasta

de

toothpaste

en

die Zahnpulpa

de

dental pulp

en

Zahnseide benutzen

de

use of dental floss = to floss - flossed, flossed

en

die Zähne putzen

de

to brush the teeth

en

die Zahnseide

de

dental floss

en

seine Zähne mit Zahnseide reinigen

de

to floss one's teeth

en

die Zahnversiegelung

de

dental sealant

en

die Zahnwurzel

de

tooth root

en


die Zunge

de

tongue

en

die Zahnfäule

de

dental caries

en

der Gebissabdruck

de

dental impression

en

die Zahnklinik

de

dental clinic

en

der Bohrer

de

dental drill, trephine, bur, burr

en

die Abformung

de

elastic impression

en

Fissure Seals - einige Zähne haben kleinere Risse und Rillen als die Borsten einer Zahnbürste und können nicht ausreichend gereinigt werden. Diese sind anfällig für Verfall. Fissurenversieglungen versiegeln diese wirksam, um Fäulnis zu verhindern und eine leichte Reinigung zu ermöglichen.

de

Fissure Seals - some teeth have fissures and grooves smaller than the bristles of a toothbrush, and cannot be cleaned adequately. These are prone to decay. Fissure seals effectively plugs these to prevent decay and allow ease of cleaning.

en

Wir werden Ihnen den Zahn raus operieren müssen.

de

We will have to take out the tooth for you.

en

die Operation (Chirurgie)

de

surgery

en

chirurgische Operation

de

surgical operation

en


ästhetische Zahnmedizin

de

aesthetic dentistry

en

amalgamfreie Zahnversorgung

de

Amalgam-free tooth care

en

DISTAL (DENTITION) für Prämolaren und Molaren, ein relativer Begriff, der sich auf den Teil des Zahnes bezieht, der näher am hinteren Teil des Mundes oder Rachens liegt; das Gegenteil von mesial.

de

DISTAL (DENTITION) for premolars and molars, a relative term referring to the part of the tooth that is closer to the back of the mouth or throat; the opposite of mesial.

en

Hast du dir schon die Zähne geputzt?

de

Have you already brushed your teeth?

en


Customize

Invert All
Invert All
All Topics
Site Map
Hover
Click
Reset
Reset
BG Image
BG Image
Gradient
Gradient
Border
Border
Flags
Flags
BG Color
BG Color
Shadow
Shadow
Image
Image
Menu
Menu

Contact

Impressum

Downloads

Credits

E-mail

Password


Login